Jumalan nimi Kivi אבן even

Raamattua No Comments »

VT:ssa pääosin Jumalan yhteydessä käytetään kahta sanaa צור tsuur ja סלע selaa ja näitä Jumalaan viittaavia kalliota merkitseviä sanoja löytyy runsaasti.

 

Tarkoitukseni ei ollut mitenkään horjuttaa käsitystä Jumalasta kalliona vaan tuoda VT:sta esiin myös tämän jossa nähdään Messias Jumalasta puhuttaessa. Nimittäin tämä אבן even sana liittyy Messiaaseen ja siinä nähdään Jumalan ykseys.

 

Psalmit: 118:22 Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi. אבן מאסו הבונים היתה לראש פנה

 

Jesaja: 8:14 Ja hän on oleva pyhäkkö, hän loukkauskivi ja kompastuksen kalliomolemmille Israelin huonekunnille, paula ja ansa Jerusalemin asukkaille. והיה למקדש ולאבן נגף ולצור מכשול לשני בתי ישראל לפח ולמוקש ליושב ירושלם

 

 

Matteuksen evankeliumi: 21:42 Jeesus sanoi heille: ”Ettekö ole koskaan lukeneet kirjoituksista: ’Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi; Herralta tämä on tullut ja on ihmeellinen meidän silmissämme’? ויאמר ישוע אליהם הכי קרא לא קראתם בכתובים אבן מאסו הבונים היתה לראש פנה מאת יהוה היתה זאת היא נפלאת בעינינו

 

Markuksen evankeliumi: 12:10 Ettekö ole lukeneet tätä kirjoitusta: ’Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi הלא קראתם את הכתוב הזה אבן מאסו הבונים היתה לראש פנה

 

Luukkaan evankeliumi: 20:17 Mutta hän katsahti heihin ja sanoi: ”Mitä siis on tämä kirjoitus: ’Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi’? ויבט בם ויאמר ומה הוא זה הכתוב אבן מאסו הבונים היתה לראש פנה

 

Apostolien teot: 4:11 Hän on ’se kivi, jonka te, rakentajat, hylkäsitte, mutta joka on kulmakiveksi tullut.’ והוא האבן אשר מאסתם אתם הבונים ותהי לראש פנה

 

1.Pietarin kirje: 2:4 Ja tulkaa hänen tykönsä, elävän kiven tykö, jonka ihmiset tosin ovat hyljänneet, mutta joka Jumalan edessä on valittu, kallis, אשר נגשתם אליו אל אבן חיה אשר מאסו בה בני האדם והיא נבחרה ויקרה לאלהים 2:6 Sillä Raamatussa sanotaan: ”Katso, minä lasken Siioniin valitun kiven, kalliin kulmakiven; ja joka Häneen uskoo, ei ole häpeään joutuva.” וזה הוא שאמר הכתוב הנני יסד בציון אבן פנה אבן בחן ויקרה והמאמין בה לא יבוש 2:7 Teille siis, jotka uskotte, se on kallis, mutta niille, jotka eivät usko, ”on se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, tullut kulmakiveksi”  לכן לכם המאמינים היקר אבל לסוררים האבן אשר מאסו הבונים היתה לראש פנה ולאבן נגף ולצור מכשל (2:7) ja ”kompastuskiveksi ja loukkauskallioksi.” 2:8 Koska he eivät tottele sanaa, niin he kompastuvat; ja siihen heidät on pantukin. (Jaejako poikkeaa toisistaan suomalaisessa ja heprealaisessa) והם נכשלו יען לא שמעו לדבר ולזאת גם נועדו

 

Messiaan jumaluus on juutalaisille kompastuskivi eikä Jumalan ykseys pääosalle kristikuntaakaan ole selvä.

 

Ensimmäinen kohta Toorassa jossa suomenkielisessä Jumalaa kutsutaan kallioksi on käännetty väärin: ”Mutta hänen jousensa pysyy lujana, ja hänen käsivartensa ovat notkeat Jaakobin Väkevän avulla, kaitsijan, Israelin kallion” (1 Moos 49:24)

 

Heprealaisessa tekstissä on sana אבן kivi וַתֵּ֤שֶׁב בְּאֵיתָן֙ קַשְׁתֹּ֔ו וַיָּפֹ֖זּוּ זְרֹעֵ֣י יָדָ֑יו מִידֵי֙ אֲבִ֣יר יַעֲקֹ֔ב מִשָּׁ֥ם רֹעֶ֖ה אֶ֥בֶן יִשְׂרָאֵֽל Ilman nekudoita se on helpommin nähtävissä: ותשב באיתן קשתו ויפזו זרעי ידיו מידי אביר יעקב משם רעה אבן ישראל

 

Sanassa אבן kivi on yhteenkirjoitettuna אב Isä ja בן Poika sillä Hän on yksi.

 

Designed by NattyWP Wordpress Themes.
Images by desEXign.