YLISTÄMINEN RAAMATUSSA

Raamattua No Comments »

Raamatusta löytänyt kohdat jotka tukevat sitä, että nykyinen ylistyskulttuuri ei ole sitä jota Raamattu sanoo ylistämiseksi.

” On monia viittauksia ”ylistämiseen”, mutta nämä jakeet antavat lisätietoa siitä, mitä joku oli tekemässä, kun ”ylistäminen” (worship) tapahtui:

“‘Ja minä kumarruin maahan ja rukoilin (KJV: worship) Herraa, kiittäen Herraa, minun herrani Aabrahamin Jumalaa, joka oli johdattanut minut oikeata tietä saamaan herrani veljen tyttären hänen pojalleen’” (1. Moos. 24:48).

“Silloin Israel rukoili, kumartuneena (KJV: bowed in worship) vuoteensa päänalaista vasten.” (1. Moos. 47:31)

“Ja kansa uskoi. Ja kun he kuulivat, että Herra oli pitänyt huolta israelilaisista ja nähnyt heidän kurjuutensa, kumartuivat he maahan ja rukoilivat (KJV: bowed low and worshiped)” (2. Moos. 4:31).

”niin vastatkaa: ‘Tämä on pääsiäisuhri Herralle, joka meni israelilaisten talojen ohi Egyptissä, kun hän rankaisi egyptiläisiä, mutta säästi meidän kotimme’. Silloin kansa kumartui maahan ja rukoili (KJV: bowed low and worshiped).” (2. Moos. 12:27)

“Niin Mooses kumartui nopeasti maahan ja rukoili ja sanoi (KJV: bowed his head toward the earth, and worshiped)” (2. Moos. 34:8).

“Kun Gideon oli kuullut kertomuksen unesta ja sen selityksen, niin hän kumartaen rukoili (KJV: worshiped), palasi sitten takaisin Israelin leiriin ja sanoi: ‘Nouskaa, sillä Herra antaa midianilaisten leirin teidän käsiinne.’” (Tuom. 7:15)

”Tämän antakoon kuitenkin Herra anteeksi palvelijallesi: kun minun herrani menee Rimmonin temppeliin rukoilemaan (KJV: to worship), nojaten minun käteeni, ja minäkin kumartaen rukoilen (KJV: I bow myself) Rimmonin temppelissä, niin antakoon Herra palvelijallesi anteeksi sen, että minä kumartaen rukoilen (KJV: I bow down myself) Rimmonin temppelissä” (2.Kun. 5:18).

”Antakaa Herralle hänen nimensä kunnia, tuokaa lahjoja ja tulkaa hänen kasvojensa eteen, kumartakaa Herraa pyhässä kaunistuksessa (KJV: worship the LORD in the beauty of holiness)” (1. Aik. 16:29).

”Ja kun kaikki israelilaiset näkivät tulen tulevan alas ja näkivät temppelin päällä Herran kirkkauden, polvistuivat (bowed) he kivillä lasketulla pihalla kasvoillensa maahan ja rukoilivat ja kiittivät (KJV: worshipped, and praised) Herraa siitä, että hän on hyvä, että hänen armonsa pysyy iankaikkisesti” (2. Aik. 7:3).

”Silloin Joosafat kumartui kasvoillensa maahan, ja kaikki Juudan miehet ja Jerusalemin asukkaat lankesivat Herran eteen, rukoilemaan Herraa (KJV: worshipping the LORD). Ja ne leeviläiset, jotka olivat Kehatin ja Koorahin jälkeläisiä, nousivat ylistämään (KJV: praise) Herraa, Israelin Jumalaa, ylen korkealla äänellä.” (2. Aik. 20:18-19)

”Koko seurakunta kumartaen rukoili (KJV: worshipped), veisu kaikui, ja torvet soivat – kaikkea tätä kesti, kunnes polttouhri oli uhrattu” (2. Aik. 29:28).

”Ja kuningas Hiskia ja päämiehet käskivät leeviläisten ylistää Herraa Daavidin ja näkijä Aasafin sanoilla; ja nämä ylistivät häntä iloiten, polvistuivat ja kumartaen rukoilivat (KJV: they sang praises with gladness, and they bowed their heads and worshiped)” (2. Aik. 29:30).

”Ja Esra kiitti Herraa, suurta Jumalaa, ja kaikki kansa vastasi, kohottaen kätensä ylös: ‘Amen, amen’; ja he kumarsivat ja rukoilivat Herraa heittäytyneinä kasvoilleen maahan. (KJV: worshipped the LORD with their faces to the ground)” (Neh. 8:6).

”Sitten he nousivat seisomaan, kukin paikallansa, ja heille luettiin Herran, heidän Jumalansa, lain kirjaa (KJV: they … read in the book of the law of the LORD their God) neljännes päivää; ja toisen neljänneksen aikana he tunnustivat syntinsä ja kumartaen rukoilivat (KJV: they confessed, and worshipped) Herraa, Jumalaansa.” (Neh. 9:3)

“Ja nämä toimittivat tehtävänsä Jumalaansa palvellen ja puhdistuksia suorittaen, samoin veisaajat ja ovenvartijat (NASB: performed the worship of their God and the service of purification, together with the singers and the gatekeepers in accordance with the command of David and of his son Solomon), niinkuin Daavid ja hänen poikansa Salomo olivat käskeneet” (Neh. 12:45).

”Palvelkaa (NASB: worship) Herraa pelvolla ja iloitkaa vavistuksella” (Ps. 2:11).

“Kaikki maa kumartakoon sinua (KJV: shall worship thee) ja veisatkoon sinun kiitostasi (KJV: shall sing unto thee), veisatkoon sinun nimesi kiitosta (KJV: they shall sing to thy name). Sela.” (Ps. 66:4)

“Tulkaa, kumartukaamme ja polvistukaamme (KJV: let us worship and bow down), polvillemme langetkaamme Herran, meidän Luojamme, eteen” (Ps. 95:6).

“Ja Herra tekee itsensä tunnetuksi egyptiläisille, ja egyptiläiset tuntevat Herran sinä päivänä ja palvelevat häntä teuras- ja ruokauhreilla, ja he tekevät Herralle lupauksia (NASB: worship with sacrifice and offering, and will make a vow) ja täyttävät ne” (Jes. 19:21).

“Se on ihmisillä polttopuuna; hän ottaa sitä lämmitelläkseen, sytyttää uunin ja paistaa leipää, vieläpä veistää siitä jumalan ja kumartaa sitä, tekee siitä jumalankuvan ja lankeaa maahan sen eteen … Ja lopusta hän tekee jumalan, jumalankuvan, jonka eteen hän lankeaa maahan, jota hän kumartaa ja rukoilee (KJV: worshippeth) sanoen: ‘Pelasta minut, sillä sinä olet minun Jumalani’.” (Jes. 44:15, 17)

“He kaatavat kultaa kukkarosta ja punnitsevat hopeata vaa’alla; he palkkaavat kultasepän, ja hän tekee siitä jumalan, jonka eteen he lankeavat maahan ja jota he kumartavat (KJV: they fall down, yea, they worship)” (Jes. 46:6).

“Heti kun te kuulette torvien, huilujen, kitarain, harppujen, psalttarien, säkkipillien ja kaikkinaisten muiden soittimien äänen, langetkaa maahan ja kumartaen rukoilkaa (KJV: ye fall down and worship) kultaista kuvapatsasta, jonka kuningas Nebukadnessar on pystyttänyt. Mutta joka ei lankea maahan ja kumarra (KJV: falleth not down and worshippeth), se heitetään sillä hetkellä tuliseen pätsiin.” (Dan. 3:5-6)

”‘Missä on se äsken syntynyt juutalaisten kuningas? Sillä me näimme hänen tähtensä itäisillä mailla ja olemme tulleet häntä kumartamaan (KJV: and are come to worship him).’ … Niin he menivät huoneeseen ja näkivät lapsen ynnä Marian, hänen äitinsä. Ja he lankesivat maahan ja kumarsivat häntä (KJV: fell down, and worshipped him), avasivat aarteensa ja antoivat hänelle lahjoja: kultaa ja suitsuketta ja mirhaa.” (Matt. 2:2,11)

“Niin venheessä olijat kumarsivat (KJV: came and worshipped him) häntä ja sanoivat: ‘Totisesti sinä olet Jumalan Poika’.” (Matt. 14:33)

“Mutta katso, Jeesus tuli heitä vastaan ja sanoi: ‘Terve teille!’ Ja he menivät hänen tykönsä, syleilivät hänen jalkojaan ja kumartaen rukoilivat häntä (KJV: held him by the feet, and worshipped him).” (Matt. 28:9)

“Ja kun Pietari oli astumassa sisään, meni Kornelius häntä vastaan, lankesi hänen jalkojensa juureen ja kumartui maahan (KJV: fell down at his feet, and worshipped him). Mutta Pietari nosti hänet ylös sanoen: ‘Nouse; minäkin olen ihminen.’”

“Mutta jos kaikki profetoisivat ja joku uskosta tai opetuksesta osaton tulisi sisään, niin kaikki paljastaisivat hänet ja kaikki langettaisivat hänestä tuomion, hänen sydämensä salaisuudet tulisivat ilmi, ja niin hän kasvoilleen langeten rukoilisi Jumalaa (KJV: he will worship God) ja julistaisi, että Jumala totisesti on teissä” (1. Kor. 14:24-25).

“Sillä oikeita ympärileikattuja olemme me, jotka Jumalan Hengessä palvelemme Jumalaa (KJV: worship God in the spirit) ja kerskaamme Kristuksessa Jeesuksessa, emmekä luota lihaan” (Fil. 3:3).

“Sillä koska laissa on vain tulevan hyvän varjo, ei itse asiain olemusta, ei se koskaan voi samoilla jokavuotisilla uhreilla, joita he alinomaa kantavat esiin, tehdä niiden tuojia täydellisiksi. Sillä eikö muutoin olisi lakattu niitä uhraamasta, koska näillä (KJV: worshippers), jotka jumalanpalvelustaan toimittavat, kerran puhdistettuina, ei enää olisi ollut mitään tuntoa synneistä? (Hepr. 10:1-2)

“Ja niin usein kuin olennot antavat ylistyksen (KJV: glory), kunnian ja kiitoksen hänelle, joka valtaistuimella istuu, joka elää aina ja iankaikkisesti, lankeavat ne kaksikymmentä neljä vanhinta hänen eteensä, joka valtaistuimella istuu, ja kumartaen rukoilevat (KJV: fall down before him … and worship) häntä, joka elää aina ja iankaikkisesti, ja heittävät kruununsa valtaistuimen eteen sanoen: ‘Sinä, meidän Herramme ja meidän Jumalamme, olet arvollinen saamaan ylistyksen ja kunnian ja voiman, sillä sinä olet luonut kaikki, ja sinun tahdostasi ne ovat olemassa ja ovat luodut’.” (Ilm. 4:9-11)

“Ja ne neljä olentoa sanoivat: ‘Amen’, ja vanhimmat lankesivat kasvoilleen ja kumartaen rukoilivat (KJV: fell down and worshiped).” (Ilm. 5:14)

“Ja kaikki enkelit seisoivat piirissä valtaistuimen ja vanhinten ja neljän olennon ympärillä ja lankesivat kasvoilleen valtaistuimen eteen ja kumartaen rukoilivat (KJV: worshipped) Jumalaa, sanoen: ‘Amen! Ylistys ja kirkkaus ja viisaus ja kiitos ja kunnia ja voima ja väkevyys meidän Jumalallemme aina ja iankaikkisesti, amen!’.” (Ilm. 7:11-12)

“Ja ne kaksikymmentä neljä vanhinta, jotka istuivat valtaistuimillaan Jumalan edessä, lankesivat kasvoillensa ja kumartaen rukoilivat (KJV: fell upon their faces, and worshipped) Jumalaa” (Ilm. 11:16).

“Ja ne kaksikymmentä neljä vanhinta ja neljä olentoa lankesivat maahan ja kumartaen rukoilivat (KJV: fell down and worshiped) Jumalaa), joka valtaistuimella istuu, ja sanoivat: ‘Amen, halleluja!’” (Ilm. 19:4).

“Ja minä, Johannes, olen se, joka tämän kuulin ja näin. Ja kun olin sen kuullut ja nähnyt, minä lankesin maahan kumartuakseni (KJV: I fell down to worship) sen enkelin jalkojen eteen, joka tämän minulle näytti. Ja hän sanoi minulle: ‘Varo, ettet sitä tee; minä olen sinun ja sinun veljiesi, profeettain, kanssapalvelija, ja niiden, jotka ottavat tämän kirjan sanoista vaarin; kumartaen rukoile (KJV: worship) Jumalaa’.” (Ilm. 22:8-9)

Vakavasti puhuen ystävät – en nyt halua naurattaa enkä pilkata ketään – mutta luettuani kaikki nämä viittaukset ylistämiseen ja mitä Raamatun mukaan joku tekee ”ylistääkseen”, niin voitko rehellisesti väittää, että se kaikki koskee musiikkia? Kuten sanoin aiemmin, niin viittaukset musiikin rooliin ylistämisessä ovat Raamatussa lähes olemattomat, mutta niitä tietysti on joitakin ja harvakseltaan. Väittäisin tämän ja lukemattomien muiden Raamatun sekä ”ylistämiseen” että ”musiikkiin” liittyvien viittausten perusteella, että musiikki on jotakin sellaista, joka näyttelee toissijaista roolia siinä, mitä otaksutaan tapahtuvan. Ja ellen esitä kantaani kyllin selvästi, niin salli minun heittää tämä haaste: Kuinka läheltä se ylistys, joka tapahtuu sinun paikallisessa seurakunnassasi, liippaa näitä raamatunkohtia? Milloin viimeksi teidän ylistysryhmänne edisti jotakin sellaista, joka edes kaukaisesti muistutti jotakin näiden jakeiden kuvailemaa? Eikö yksin tämän pitäisi oikeuttaa sinun huolesi? (Ajankohtaista uskosta, Vääränlainen ylistys)

Raamatullinen ylistäminen
Psalmit on hepreaksi Tehilliim= ylistykset.

A. Heprean ylistyssanoja selityksin  

   1. baarak (arameaksi berak) Siunata Herraa. Tällä heprean sanalla on kaksi vastakkaista merkitystä. Se merkitsee sekä siunata että kirota. Joku voi väittää, ettei ihminen voi siunata Herraa. Mutta jos hän voi kirota Herran, niin hän voi myös siunata. Siunatessaan Herraa ihminen ylistää ja kiittää Häntä. Sana merkitsee myös polvistua.
baaruuk siunattu, ylistetty, kiitetty, kiitos

    2. haalal ylistää, virittää tai messuta ylistyslaulu, kiittää, kehua, kerskailla, olla kirkas, loistaa, ylistää maasta taivaaseen, juhlia, karkeloida, tanssia, hyppiä, olla äänekkään hullu.
halleel
ylistys, ylistyslaulu, hallelujan antaminen

     3. tehillaa (haalal) ylistys, ylistyslaulu, kiitos, kiitoslaulu, kunnia.

Ps 22:4 Jumala istuin on Israelin kiitoslaulujen keskellä. Juuri tällaisessa ylistyksessä Hän ilmoittaa itsensä.

    4. jaadaa (arameaksi jedaa) Ylistää Herraa kohotetuin käsin. Ylistää, kiittää, tunnustaa

Jaad -sana on käsi. Jaadaa taas on ojennettu käsi. Raamattu neuvoo meitä, miten me ojennamme kätemme Jumalalle. Raamatun henkilöt kohottivat/nostivat kätensä Herralle (Ps. 63:5 ja Ps 141:2). Näin me palvomme ja ylistämme Häntä kohotetuin käsin.

     5. toodaa (jaadaa) ylistysuhri, kiitosuhri, kiitoslaulu, tunnustus tai kiitoksen antaminen, kiitoslaulukuoro

Kantasanana on jaadaa. Käsien kohottaminen kiitokseksi, tunnustukseksi, hyväksymiseksi. Kiitetään Jumalaa siitä, mitä ei vielä olesaatu tai mitä on jo saatavilla.
zäbah toodaa
kiitosuhri

   6. šaabah (arameaksi šebah) ylistää, kiittää, puhutella äänekkääseen sävyyn, käskeä, iloita suuresti, huutaa ilosta (=riemuita), HUUTAA.

     7. zaamar laulaa soittimen säestyksellä, soittaa, näppäillä soittimen kieliä, ylistää
Zaamar ylistyksessä käytetään paljon myös lyömä- ja rytmisoittimia ja riemuiten (=paljon voimaa).
zaamiir
säestetty laulu
zimraa
sävelmä, soitto, laulaa soittimien säestyksellä, ylistää Ps 81:3
mizmoor
kantana zaamar=laulaa soittimien säestyksellä
mizmoor letoodaa
kiitosuhripsalmi Ps 100:1

     8. ruum korottaa, ylistää, kiittää Jumalaa Ps 34:4
roomaam
ylistys, korottaminen, ylentää, olla korkea

Muita sanoja

taanaa laulaa ylistystä Tuom 5:11 ja Tuom 11:40
zaakar
ylistää, muistaa
’aanaa
laulaa
higgaajoon
soittaa
daabar
esittää laulu, runo
gaadal
ylistää, olla suuri
šir
kiittää, ylistää, laulaa, laulaa lakkaamatta
dibree-šir
laulu
mašaa
lauluni
maskiil
mietelaulu
miktaam
sovituspsalmi

AA Daavid-ylistys

[2. Sam. 6:5] Daavid ja kaikki israelilaiset karkeloivat kaikin voimin Herran edessä soittaen kaikenlaisilla kypressipuisilla soittimilla, kitaroilla, harpuilla, vaskirummuilla, helistimillä ja kymbaaleilla.

[2. Sam. 6:14-16] Daavid hyppi kaikin voimin Herran edessä, ja hän oli puettu pellavakasukkaan. Niin Daavid ja koko Israelin heimo toivat Herran arkin riemun raikuessa ja pasuunain pauhatessa. Kun Herran arkki tuli Daavidin kaupunkiin, Miikal, Saulin tytär, katseli ikkunasta. Nähdessään kuningas Daavidin karkeloivan ja hyppivän Herran edessä hän halveksi tätä sydämessään.

AAA Suitsutus ja uhri Herralle

[Ps. 141:2] Olkoon rukoukseni (tefillaa=rukous) suitsutusuhri (qetoret=suitsuke, polttouhrin savu) kasvojesi edessä. Kätteni (kaf=käsi) kohottaminen (maset) olkoon ehtoouhri (minhaa=uhri, erev=ilta).

B. Raamatullisia ylistystapoja

Raamatullinen ylistys kuuluu, koska siinä on voimaa ja huutoa sekä ääntä. Se näkyy ja siinä on liikettä. Se ei ole hiljaista vain sydämessä tapahtuvaa, vaan koko ihminen ylistää hengellään, sielullaan ja ruumiillaan.

1. Ylistys, kunnioitus ja palvonta heittäytyen kasvoilleen maahan. Se osoittaa suurinta kunnioitusta Jumalaa kohtaan tai henkilön suurta tuskaa Herran edessä.

<Neh 8:6> Esra kiitti Jahvea, suurta Jumalaa; ja koko kansa vastasi: Amen, amen, kohottaen kätensä. Ja he kumarsivat ja palvoivat Jahven edessä kasvoillaan.

<3. Moos. 9:24> Jahven luota lähti tuli, joka kulutti polttouhrin ja rasvat alttarilta. Kaikki kansa näki sen. He huusivat ilosta ja heittäytyivät kasvoilleen.

<4. Moos. 20:6> Mooses ja Aaron menivät kansan luota liitonmajan ovelle ja heittäytyivät kasvoilleen. Niin Jahven kirkkaus ilmestyi heille.

<2. Aik. 7:3> Kun kaikki israelilaiset havaitsivat tulen laskeutuvan alas ja näkivät temppelin päällä Jahven kirkkauden, he polvistuivat kivillä lasketulla pihalla kasvoilleen maahan palvoen ja kiittäen (jaadaa) Jahvea siitä, että Hän on hyvä, että Hänen armonsa pysyy iäti.

<Hes. 1:28> Tämä ympäröivä hohde oli näöltään kuin pilvessä sadepäivänä oleva sateenkaari. Sellainen oli katsoa Jahven kirkkauden hahmo. Sen nähdessäni heittäydyin kasvoilleni ja kuulin äänen, kun joku puhui.

<Hes. 3:23> Minä lähdin ja menin laaksoon. Siellä oli Jahven kirkkaus, samanlainen kuin Kebarjoen varrella näkemäni. Minä heittäydyin kasvoilleni.

<Hes. 9:8> Kun minä heidän surmatessaan olin jäänyt jäljelle, minä heittäydyin kasvoilleni, huusin ja sanoin: ”Voi Herra, Jahve! Hävitätkö sinä Israelin koko jäännöksen, kun vuodatat pyhän vihasi Jerusalemin päälle?”

<Matt. 26:39> Mennen vähän edemmäksi Jeesus heittäytyi kasvoilleen ja rukoili: ”Isäni, jos on mahdollista, menköön minulta pois tämä malja. Ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä.”

<Luuk. 5:12> Jeesus oli eräässä kaupungissa, jossa oli mies täynnä pitalia. Nähdessään Jeesuksen tämä heittäytyi kasvoilleen ja pyysi: ”Herra, jos tahdot, sinä voit minut puhdistaa.”

<1. Kor. 14:25> Hänen sydämensä salaisuudet tulisivat ilmi, ja niin hän Jumalan edessä kasvoilleen langeten palvoisi Jumalaa (kohti suutelisi) ja tunnustaisi, että Jumala on totisesti teissä.

<Ilm. 5:14> Ne neljä olentoa sanoivat: ”Aamen.” Vanhimmat heittäytyivät maahan ja kumartaen palvoivat.

<Ilm. 7:10-12> He huusivat kovalla äänellä: ”Pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka istuu valtaistuimella, ja Karitsalta.” 11. Kaikki enkelit seisoivat piirissä valtaistuimen, vanhinten ja neljän olennon ympärillä. He heittäytyivät kasvoilleen valtaistuimen eteen ja kumartaen palvoivat Jumalaa 12. sanoen: ”Aamen! Ylistys, kirkkaus, viisaus, kiitos, kunnia, voima ja väkevyys meidän Jumalallemme aina ja iäti! Aamen!”

<Ilm. 11:15-17> Seitsemäs enkeli puhalsi pasuunaan. Taivaassa kuului valtavia ääniä, jotka sanoivat: ”Maailman kuninkuus on tullut meidän Herrallemme ja Hänen voidellulleen (Kristukselle), ja Hän on hallitseva aina ja ikuisesti.” 16. Ne 24 vanhinta, jotka istuivat valtaistuimillaan Jumalan edessä, heittäytyivät kasvoilleen ja kumartaen palvoivat Jumalaa 17. sanoen: ”Me kiitämme sinua, Herra Jumala, Kaikkivaltias, joka olet ja joka olit, siitä, että olet käyttänyt suurta voimaasi ja ottanut käsiisi hallituksen.

2. Kunnioittaa polvistumalla ja kumartamalla
<2. Aik. 6:13-14> Hän oli teettänyt vaskesta lavan, 5 kyynärää pitkän, 5 kyynärää leveän ja 3 kyynärää korkean, ja asettanut sen esipihan keskelle. Hän nousi sille, polvistui koko Israelin seurakunnan nähden, ojensi kätensä taivasta kohti 14. ja sanoi: ”Jahve, Israelin Jumala, Sinun vertaistasi Jumalaa ei ole taivaassa eikä maan päällä, sinun, joka pidät liiton ja säilytät laupeuden palvelijoillesi, jotka vaeltavat edessäsi kako sydämestään.

<2. Aik. 7:3> Kun kaikki israelilaiset havaitsivat tulen laskeutuvan alas ja näkivät temppelin päällä Jahven kirkkauden, he polvistuivat kivillä lasketulla pihalla kasvoilleen maahan, rukoilivat ja kiittivät (jaadaa) Jahvea siitä, että Hän on hyvä, että Hänen armonsa pysyy iäti.

<2. Aik. 29:29-30> Kun uhraaminen oli päättynyt, kuningas ja kaikki, jotka olivat hänen kanssaan saapuvilla, polvistuivat kumartaen rukoilemaan. 30. Kuningas Hiskia ja päämiehet käskivät leeviläisiä ylistämään (haalal) Jahvea Daavidin ja näkijä Aasafin sanoilla. Nämä ylistivät (haalal) Häntä iloiten, polvistuivat ja kumartaen rukoilivat.

<Ps. 95:6> Tulkaa, kumartukaamme ja polvistukaamme, langetkaamme polvillemme Jahven, meidän Luojamme, eteen.

<Matt. 17:14> Heidän saavuttuaan väkijoukon pariin Jeesuksen luo tuli muuan mies, polvistui Hänen eteensä

<Ap. t. 20:36> Tämän sanottuaan Paavali polvistui ja rukoili kaikkien heidän kanssaan.

3. Ylistää tai rukoilla Herraa kohotetuin käsin, kohottaa kädet Jumalan puoleen

<Ps. 63:5> Minä kiitän (baarak) Sinua koko elinaikani, nostan käteni Sinun nimessäsi.

<Neh. 8:6> Esra kiitti (baarak) Jahvea, suurta Jumalaa, ja kohottaen kätensä ylös kaikki kansa vastasi: ”Aamen, aamen”. He kumarsivat ja rukoilivat Jahvea kasvoilleen maahan heittäytyneinä.

<Ps. 134:1-3> Kiittäkää (baarak) Jahvea, kaikki te Jahven palvelijat, jotka öisin seisotte Jahven huoneessa. 2. Kohottakaa kätenne pyhäkköön päin ja kiittäkää (baarak) Jahvea. 3. Jahve siunatkoon sinua Siionista, Hän, joka on tehnyt taivaan ja maan.

<Ps. 141:2> Olkoon rukoukseni suitsutusuhri kasvojesi edessä. Kätteni kohottaminen olkoon ehtoouhri.

<Valit. 3:41> Kohottakaamme sydämemme ja kätemme Jumalan puoleen, joka on taivaassa.

<1. Tim. 2:8> Tahdon, että miehet rukoilevat joka paikassa kohottaen pyhät kädet ilman vihaa ja epäluuloa.

4. Ylistää Jumalaa karkelolla

<Ps. 30:12-13> Sinä muutit murheeni ilokarkeloksi, riisuit yltäni surupukuni ja vyötit minut ilolla, 13. että sieluni laulaisi Sinulle kiitosta (zaamar) eikä vaikenisi. Jahve, minun Jumalani, Sinua minä ylistän (jaadaa) ainiaan.

<2. Moos. 15:19-21> Kun faraon hevoset ja hänen sotavaununsa ja ratsumiehensä menivät mereen, Jahve palautti meren vedet heidän päälleen. Israelilaiset taas kulkivat kuivaa myöten meren poikki. 20. Naisprofeetta Mirjam, Aaronin sisar, otti vaskirummun käteensä, ja kaikki naiset seurasivat häntä vaskirumpuja lyöden ja karkeloiden. 21. Mirjam viritti heille laulun (shiiraa): ”Laulakaa (shiir=laulaa) Jahvelle, sillä Hän on valtavan ylhäinen, hevoset ja miehet Hän syöksi mereen.”

<2. Sam. 6:5> Daavid ja kaikki israelilaiset karkeloivat kaikin voimin Herran edessä soittaen kaikenlaisilla kypressipuisilla soittimilla, kitaroilla, harpuilla, vaskirummuilla, helistimillä ja kymbaaleilla.

<2. Sam. 6:16> Kun Jahven arkki tuli Daavidin kaupunkiin, Miikal, Saulin tytär, katseli ikkunasta. Nähdessään kuningas Daavidin karkeloivan ja hyppivän Jahven edessä hän halveksi tätä sydämessään.

<2. Sam. 6:21-22> Daavid vastasi Miikalille: ”Jahven edessä, joka on valinnut minut sinun isäsi ja koko hänen sukunsa ohi ja asettanut minut Jahven kansan, Israelin, ruhtinaaksi, Jahven edessä minä karkeloin. 22.Tähänkin minä pidän itseäni liian vähäisenä ja olen omissa silmissäni halpa. Mutta ne palvelijattaret, joista sinä puhuit, tulevat pitämään minua arvossa.”

<1. Aik. 13:7-8> He panivat Jumalan arkun uusiin vaunuihin ja veivät sen pois Abinadabin talosta, Ussan ja Ahjon ohjatessa vaunuja. 8. Daavid ja koko Israel karkeloi kaikin voimin Jumalan edessä laulaen sekä soittaen kitaroita, harppuja, vaskirumpuja, kymbaaleja ja torvia.

<1. Aik. 15:29> Kun Jahven liitonarkki tuli Daavidin kaupunkiin, Miikal, Saulin tytär, katseli ikkunasta, ja nähdessään kuningas Daavidin hyppivän ja karkeloivan hän halveksi tätä sydämessään.

<Ps. 87:7> Laulaen (shiir), karkeloiden sanotaan: ”Kaikki minun lähteeni ovat Sinussa.”

<Ps. 149:1-6> Halleluja! Laulakaa Jahvelle uusi laulu (shiir), ylistysvirsi (tehillaa) Hänelle hurskasten seurakunnassa. 2. Iloitkoon Israel tekijästään, Siionin lapset riemuitkoot (saahal=hirnua, huutaa riemusta) Kuninkaastaan. 3. Ylistäkööt (haalal)he Hänen nimeään karkeloiden. Soittakoot Hänelle kiitosta (zaamar) vaskirummuilla ja kitaroilla. 4. Jahve on mielistynyt kansaansa, Hän kaunistaa nöyrät pelastuksella. 5. Iloitkoot hurskaat, laulaen Hänen kunniaansa, riemuitkoot (teruuaa=riemuhuuto) vuoteissaan. 6.Jumalan ylistys (roomaam=ylistys, korottaminen) on heidän suussaan, ja heidän kädessään on kaksiteräinen miekka,

<Ps. 150:1-6> Halleluja! Ylistäkää (haalal) Jumalaa Hänen pyhäkössään, ylistäkää (haalal) Hänen valtaansa avaruuksissa. 2. Ylistäkää (haalal) Häntä Hänen väkevistä teoistaan, ylistäkää (haalal) Häntä, sillä Hänen herrautensa on suuri. 3. Ylistäkää (haalal) Häntä pasuunan pauhulla, ylistäkää (haalal) Häntä harpuilla ja kitaroilla. 4. Ylistäkää (haalal) Häntä vaskirummuilla ja karkelolla, ylistäkää (haalal) Häntä kielisoittimilla ja huiluilla. 5. Ylistäkää (haalal) Häntä helisevillä kymbaaleilla, ylistäkää (haalal) Häntä kumisevilla kymbaaleilla. 6. Kaikki, joissa henki on, ylistäkää (haalal) Jahvea! Halleluja

<Jer. 31:3-4> Kaukaa ilmestyy minulle Jahve: ”Iäisellä rakkaudella Minä olen sinua rakastanut, sen tähden olen vetänyt sinua puoleeni armosta. 4.Minä rakennan sinut jälleen, ja sinä tulet rakennetuksi, neitsyt Israel. Sinä kaunistat itsesi jälleen, rumpu kädessäsi lähdet iloitsevien karkeloon.

<Jer. 31:13> Silloin neitsyt iloitsee karkelossa sekä nuorukaiset ja vanhukset yhdessä. Minä muutan heidän surunsa riemuksi, (saasoon) annan heille lohdutuksen ja ilon heidän murheensa jälkeen.

<Matt. 11:17> ’Me soitimme teille huilua, mutta ette karkeloineet. Me veisasimme itkuvirsiä, mutta ette valittaneet’.

<Luuk. 15:25> Hänen vanhempi poikansa oli pellolla. Palatessaan ja lähestyessään kotia hän kuuli laulun ja karkelon.

C. Ylistys hengellisessä sodassa

Katso Raamatusta  Joosafatin sota!

 

MITÄ TRUMP OIKEASTI SANOI

Politiikka No Comments »

Koska se ”luotettava suomalainen valtamedia” on melko yksituumaisesti julistanut Yhdysvaltain uuden presidentin taas sotahulluksi raiskaajariistäjäksi presidentin valatilaisuudessa pitämän puheen perusteella, lienee syytä käydä läpi koko puhe sellaisena kun presidentti Trump sen piti.

Ei sellaisena kuin suomalaiset ääliötoimittajat, Hitlaryn kannattajat, historian sotahulluimman presidentin Obaman, ja ties minkä ihmeellisen ulottuvuuden kannattajat ja ilmeisen kielitaidottomat suomalaispoliitikot kuvittelevat sen olleen. Eli tässä on koko puhe ja sen käännös:

”Chief Justice Roberts, President Carter, President Clinton, President Bush, fellow Americans and people of the world – thank you.”

Korkeimman oikeuden ylituomari Roberts, presidentti Carter, presidentti Clinton, presidentti Bush, kanssa-amerikkalaiset ja maailman ihmiset – kiitos.
”We the citizens of America have now joined a great national effort to rebuild our county and restore its promise for all our people.”
Me Yhdysvaltain kansalaiset olemme nyt liittyneet yhteen suuressa kansallisessa pyrkimyksessä maamme jälleenrakentamiseksi ja palauttaaksemme sen lupaukset kaikille ihmisillemme.
”Together we will determine the course of America for many, many years to come.”
Tulemme yhdessä päättämään Amerikan suunnan moneksi, moneksi tulevaksi vuodeksi.
”Together we will face challenges. We will confront hardships. But we will get the job done.”
Tulemme kohtaamaan haasteita yhdessä. Tulemme kohtaamaan vaikeuksia. Mutta me tulemme hoitamaan homman.
”Every four years we gather on these steps to carry out the orderly and peaceful transfer of power.”
Joka neljäs vuosi kokoonnumme näille askelmille suorittamaan järjestyksellisen ja rauhaisan vallanvaihdon.
”And we are grateful to President Obama and First Lady Michelle Obama for their gracious aid throughout this transition. They have been magnificent, thank you.”
Ja olemme kiitollisia presidentti Obamalle ja tasavallan ensimmäiselle rouvalle Michelle Obamalle heidän hienosta avustaan tämän vallanvaihdon aikana. He ovat olleet suurenmoisia, kiitos.
”Today’s ceremony, however, has very special meaning because today we are not merely transferring power from one administration to another – but transferring it from Washington DC and giving it back to you the people.”
Tällä seremonialla on, kuitenkin, hyvin erityinen merkitys, sillä tänään me emme vain suorita vallanvaihtoa yhdeltä hallinnolta toiselle – vaan siirrämme sen Washingtonista takaisin teille kansalaisille.
”For too long a small group in our nation’s capital has reaped the rewards of government while the people have borne the cost.”
Liian kauan pieni joukkio kansakuntamme pääkaupungissa on kerännyt hallituksen palkinnot sillä välin kun kansa on kantanut taakan harteillaan.
”Washington flourished but the people did not share in its wealth. Politicians prospered but the jobs left and the factories closed.”
Washington kukoisti, mutta kansa ei päässyt jakamaan sen vaurautta. Poliitikot vaurastuivat, mutta työpaikat katosivat ja tehtaat sulkivat ovensa.
”The establishment protected itself but not the citizens of our country.”
Establishmentti suojeli itseään, mutta ei maamme kansalaisia.
”Their victories have not been your victories. Their triumphs have not been your triumphs. While they have celebrated there has been little to celebrate for struggling families all across our land.”
Heidän voittonsa eivät ole olleet teidän voittojanne. Heidän saavutuksensa eivät ole olleet teidän. Sillä aikaa kun he juhlivat, kautta maamme kamppailevilla perheillä on ollut vähän juhlimisen arvoista.
”That all changes starting right here and right now because this moment is your moment. It belongs to you. It belongs to everyone gathered here today and everyone watching all across America today.”
Kaikki tuo tulee muuttumuun juuri tässä ja juuri nyt koska tämä hetki on teidän hetkenne. Se kuuluu teille. Se kuuluu jokaiselle tänne tänään kokoontuneelle ja jokaiselle, joska katselee tätä kautta Amerikan.
”This is your day.”
Tämä on teidän päivänne.

”This is your celebration.”
Tämä on teidän juhlanne.
”And this – the United States of America – is your country.”
Ja tämä – Amerikan Yhdysvallat – on teidän maanne.
”What truly matters is not what party controls our government but that this government is controlled by the people.”
Se mikä on todella merkittävää ei ole se, mikä puolue hallitsee hallintoa, vaan se että kansa hallitsee hallintoa.
”Today, January 20 2017, will be remembered as the day the people became the rulers of this nation again. ”
Tämä päivä, tammikuun 20. 2017, tullaan muistamaan päivänä, jolloin kansasta tuli taas tämän kansakunnan hallitsija.
”The forgotten men and women of our country will be forgotten no longer. Everyone is listening to you now.”
Maamme unohdetut miehet ja unohdetut naiset eivät ole enää unohdettuja, Kaikki kuuntelevat teitä nyt.
”You came by the tens of millions to become part of a historic movement – the likes of which the world has never seen before.”
Te tulitte kymmeninä miljoonina tullaksenne osaksi historiallista liikettä – sellaista jota maailma ei ole koskaan aikaisemmin nähnyt.
”At the centre of this movement is a crucial conviction – that a nation exists to serve its citizens.”
Tämä liikkeen keskellä on olennainen vakaumus – että tämä kansakunta on olemassa palvellakseen kansalaisiaan.
”Americans want great schools for their children, safe neighborhoods for their families and good jobs for themselves.”
Amerikkalaiset haluavat upeat koulut lapsilleen, turvalliset naapurustot perheilleen ja hyviä työpaikkoja itselleen.
”These are just and reasonable demands.”
Nämä ovat oikeutettuja ja järkeviä vaatimuksia.
”Mothers and children trapped in poverty in our inner cities, rusted out factories scattered like tombstones across the landscape of our nation.”
Äidit ja lapset ovat kaupunkiemme slummeissa köyhyysansassa, ruosteiset tehtaat ovat kuin hajallaan olevia hautakivia kansakuntamme maisemassa.
”An education system flushed with cash, but which leaves our young and beautiful students deprived of all knowledge. And the crime and the gangs and the drugs which deprive people of so much unrealised potential.”
Opetusjärjestelmä on tulvillaan rahaa, mutta jättää kauniin nuorisomme kaikkea tietoa vaille. Ja rikollisuus ja jengit ja huumeet riistävät paljon ihmisten toteutumatonta potentiaalia.
”We are one nation, and their pain is our pain, their dreams are our dreams, we share one nation, one home and one glorious destiny.”

Me olemme yksi kansakunta, ja heidän tuskansa on meidän tuskamme, heidän unelmansa meidän unelmamme, me jaamme yhden kansakunnan, yhden kodin ja yhden suurenmoisen kohtalon.

”Today I take an oath of allegiance to all Americans. For many decades, we’ve enriched foreign industry at the expense of American industry, subsidised the armies of other countries, while allowing the sad depletion of our own military.”

Tänään vannon liittolaisuuden valan kaikille amerikkalaisille. Liian monta vuosikymmentä olemme rikastuttaneet ulkolaista teollisuutta amerikkalaisen teollisuuden kustannuksella, rahoittaneet muiden maiden armeijoita, samalla kun olemme sallineet oman armeijamme surullisen rappeutumisen.

”We’ve defended other nations’ borders while refusing to defend our own.”

Olemme puolustaneet muiden maiden rajoja samalla kun olemme kieltäytyneet puolustamasta omiamme.

”And spent trillions and trillions of dollars overseas while America’s infrastructure has fallen into disrepair and decay.”

Ja tuhlanneet tuhansia miljardeja merten takana samaan aikaan kun Amerikan infrastruktuuri on vajonnut korjaamattomaksi ja rappiolle.

”We have made other countries rich while the wealth, strength and confidence of our country has dissipated over the horizon.”

Olemme tehneet muista maista rikkaita samalla kun varallisuutemme, voimamme ja luottamuksemme omaan maahamme on kaikonnut horisontin taakse.

”One by one, shutters have closed on our factories without even a thought about the millions and millions of those who have been left behind.”

Yksi toisensa perään tehtaamme ovat sulkeneet ovensa ilman pienintäkään ajatusta niistä miljoonista ja miljoonista, jotka ovat jääneet jälkeen.

”But that is the past and now we are looking only to the future.”

Mutta tuo on mennyttä ja nyt me katsomme vain tulevaisuuteen.

”We assembled here today are issuing a new decree to be heard in every city, in every foreign capital, in every hall of power – from this day on a new vision will govern our land – from this day on wards it is only going to be America first – America first!”

Me tänne tänään kokoontuneet julistamme uuden valan kuultavaksi jokaisessa kaupungissa, jokaisessa ulkomaalaisessa pääkaupungissa, jokaisella vallan käytävällä – tästä päivästä lähtien uusi näkemys hallinnoi maatamme – tästä päivästä eteenpäin se on oleva Amerikka ensin – Amerikka ensin!

”Every decision on trade, on taxes, on immigration, on foreign affairs will be made to benefit American workers and American families.”

Jokainen päätös koskien kauppaa, veroja, maahanmuuttoa, ulkomaan suhteita tehdään amerikkalaisten työläisten ja amerikkalaisten perheiden hyväksi.

”Protection will lead to great prosperity and strength. I will fight for you with every bone in my body and I will never ever let you down.”

Suojeleminen johtaa suureen vaurauteen ja voimaan. Tulen taistelemaan edestänne kehoni joka solulla (kirjaimellisesti joka luulla) enkä tule koskaan pettämään teitä.

”America will start winning again. America will start winning like never before.”

Amerikka tulee taas voittamaan. Amerikka tulee voittamaan niin kuin ei koskaan aikaisemmin.

”We will bring back our jobs, we will bring back our borders, we will bring back our wealth, we will bring back our dreams.”

Me tuomme työpaikat takaisin, otamme rajamme takaisin, tuomme vaurautemme takaisin, tuomme unelmamme takaisin.

”We will bring new roads and high roads and bridges and tunnels and railways all across our wonderful nation.”

Tuomme uusia teitä ja valtateitä ja siltoja ja tunneleita ja rautateitä kaikkialle ihmeellisen hienoon kansakuntaamme.

”We will get our people off welfare and back to work – rebuilding our country with American hands and American labour.”

Saamme ihmiset irti sosiaalituista ja takaisin töihin – jälleenrakentamaan maatamme amerikkalaisin käsin ja amerikkalaisella työllä.

”We will follow two simple rules – buy American and hire American.”

Seuraamme kahta yksinkertaista sääntöä – osta amerikkalaista ja palkkaa amerikkalainen.

”We see good will with the nations of the world but we do so with the understanding that it is the right of all nations to put their nations first.”

Me näemme maailman kansakunnissa hyvää tahtoa mutta teemme niin ymmärtäen, että jokaisen kansakunnan oikeus on asettaa omansa ensimmäiseksi.

”We will shine for everyone to follow.”

Tulemme loistamaan jokaiselle seurattavaksi.

”We will reinforce old alliances and form new ones, and untie the world against radical Islamic terrorism which we will eradicate from the face of the earth.”

Tulemme vahvistamaan vanhoja liittolaisuussuhteita ja muodostamme uusia, ja vapautamme maailman radikaalia islamistista terrorismia vastaan, jonka tulemme poistamaan maan päältä.

”At the bed rock of our politics will be an allegiance to the United States.”

Ja politiikkamme kivijalka tulee olemaan olemaan uskollisuus Yhdysvalloille.

”And we will discover new allegiance to each other. There is no room for prejudice.”

Ja me tulemme löytämään uuden uskollisuuden toisiamme kohtaan. Ennakkoluuloille ei ole tilaa.

”The bible tells us how good and pleasant it is when god’s people live together in unity.”

Raamattu kertoo meille kuinka hyvää ja miellyttävää on kun jumalan kansat elävät yhdessä yhteydessä.

”When America is united, America is totally unstoppable.”

Kun Amerikka on yhtenäinen, Amerikka on täysin pysäyttämätön.

”There is no fear, we are protected and will always be protected by the great men and women of our military and most importantly we will be protected by god.”

Pelkoa ei ole, meitä suojelevat ja tulevat aina suojelemaan suuret miehet ja naiset armeijassamme ja mikä tärkeintä jumala suojelee meitä.

”Finally, we must think big and dream even bigger. As Americans, we know we live as a nation only when it is striving.”

Loppujen lopuksi, meidän täytyy ajatella isosti ja unelmoida vielä isommin. Amerikkalaisina tiedämme elävämme kansakuntana vain silloin, kun se kukoistaa.

(Pikku käännösvihre:

”Finally, we must think big and dream even bigger. As Americans, we know we live as a nation only when it is striving.”

Loppujen lopuksi, meidän täytyy ajatella isosti ja unelmoida vielä isommin. Amerikkalaisina tiedämme elävämme kansakuntana vain silloin, kun se kukoistaa.

Strive on ponnistella, thrive on kukoistaa.)

”We will no longer accept politicians who are always complaining but never doing anything about it.”

Me emme enää hyväksy poliitikkoja jotka ovat aina valittamassa mutta eivät koskaan tee mitään asioille.

”The time for empty talk is over, now arrives the hour of action.”

Tyhjien puheiden aika on ohitse, nyt koittaa tekemisen tunti.

”Do not allow anyone to tell you it cannot be done. No challenge can match the heart and fight and spirit of America. We will not fail, our country will thrive and prosper again.”

Älkää antako kenenkään sanoa teille ettei mitään voi tehdä. Mikään haaste ei vedä vertoja Amerikan sydämelle, taistelutahdolle ja hengelle. Me emme epäonnistu, maamme tulee kukoistamaan ja pärjäämään jälleen kerran.

”We stand at the birth of a new millennium, ready to unlock the mysteries of space, to free the earth from the miseries of disease, to harvest the energies, industries and technologies of tomorrow.”

Seisomme uuden vuosituhannen kynnyksellä, valmiina avaamaan avaruuden salaisuudet, vapauttamaan Maan tautien kurjimuksesta, valjastamaan tulevaisuuden energiat, teollisuuden ja teknologiat.

”A new national pride will stir ourselves, lift our sights and heal our divisions. It’s time to remember that old wisdom our soldiers will never forget, that whether we are black or brown or white, we all bleed the same red blood of patriots.”

Uusi kansallinen ylpeys virkistää meidät, nostaa katseemme ja parantaa jakolinjamme. On aika muistaa vanha sotilaittemme viisaus jota he eivät koskaan unohda, että riippumatta siitä olemmeko mustia, ruskeita tai valkoisia, suonissamme virtaa samaa patrioottien verta (kirjaimellisesti: vuodamme samaa patrioottien verta).

”We all enjoy the same glorious freedoms and we all salute the same great American flag and whether a child is born in the urban sprawl of Detroit or the windswept plains of Nebraska, they look at the same night sky, and dream the same dreams, and they are infused with the breath by the same almighty creator.”

Me kaikki nautimme samoista suurenmoisista vapauksista ja me kaikki tervehdimme samaa suurta Amerikan lippua ja riippumatta siitä syntyykö lapsi Detroitin kaupunkialueella vaiko tuulten pyyhkimillä Nebraskan tasangoilla, he katsovat samaa yötaivasta ja unelmoivat samoja unelmia, ja he täyttyvät saman kaikkivaltiaan luojan hengityksellä.

”So to all Americans in every city near and far, small and large, from mountain to mountain, from ocean to ocean – hear these words – you will never be ignored again.”

Niinpä kaikki amerikkalaiset jokaisessa kaupungissa lähellä ja kaukana, pienessä tai suuressa, vuorilta vuorille, valtamereltä valtamerelle – kuulkaa nämä sanat – teitä ei tulla enää koskaan väheksymään.

”Your voice, your hopes and dreams will define your American destiny.”

Teidän äänenne, teidän toiveenne ja unelmanne tulevat määrittelemään teidän Amerikkanne kohtalon.

”Your courage, goodness and love will forever guide us along the way.”

Teidän rohkeutenne, hyvyytenne ja rakkautenne tulevat ohjaamaan meitä tällä tiellä.

”Together we will make America strong again, we will make America wealthy again, we will make America safe again and yes – together we will make America great again.”

Yhdessä me teemme Amerikasta taas vahvan, me teemme Amerikasta taas vauraan, me teemme Amerikasta taas turvallisen ja kyllä – yhdessä me teemme Amerikasta suuren jälleen kerran.

”Thank you.”

Kiitos.

Niin, tällainen oli se presidentti Trumpin virkaanastujaispuhe, joka demarikansanedustajan mukaan oli ”pelättyä pahempi” ja joka ministeri Orpon mielestä ei vastannut ”suomalaisten kysymyksiin.” Demareita varmasti pelottaa puheessa se, että se on vasemmistolaisempi kuin mikään puhe mitä he tai mikään suomalainen vasemmisto on pitänyt viimeisen kahden vuosikymmenen aikana. Kokoomusta kauhistutti varmasti puheen isänmaallisuus, sillä kokoomuksella tai muillakaan puolueilla ei ole ollut isänmaata kahteen vuosikymmeneen.

Puheesta on aika vaikea löytää sitä sotahulluutta, jota se suomalaiskommentaattorien mukaan sisälsi. Siellä ei myöskään puhuttu raiskaamiskulttuurista mitään, vaikka suomalaiset naismielenosoittajat niin uskoivatkin. Innostuipa yksi asiantuntija väittämään Trumpin luvanneen verenvuodatusta, mikä on täyttä roskapuhetta.

Lyhyesti sanottuna: valtamedian versio puheesta ja sen sisällöstä oli jälleen kerran täyttä propagandaroskaa. Trump ei puhunut siihen sävyyn kuin ”luotettava valtamedia” väitti. Trump ei lietsonut vihaa, homofobiaa, sotaa, raiskaamista eikä rasismiakaan. Ei, vaikka meille on perjantaista saakka niin uskoteltukin.

Mitä sitten tulee tapahtumaan, aika näyttää. Oliko tuo puhe vain taitavan populistin tuutulaulua, vai todellinen poliittinen ohjelmajulistus, presidentti Trumpin teot näyttävät sen. Yksi asia on kuitenkin täysin selvä ja varma: meille esitetyt tulkinnat puheesta ovat olleet taas valhetta ja propagandaa.

Kenen puolesta mediamme propagoi Yhdysvaltojen presidenttiä vastaan, on vaikea käsittää. Itsensä luotettavaksi julistanut valtamedia on nyt sotajalalla sekä Yhdysvaltojen että Venäjän presidenttejä vastaan, eikä se ole kauhean viisasta. Suomalaiset poliitikot joutuvat varsin pian ottamaan kätensä pois potasta ja kasvamaan aikuisiksi, sillä he eivät voi kuvitella pärjäävänsä Yhdysvaltoja ja Venäjää vastaan käytävässä mielikuvitustaistossaan.

Tai voivathan he. Siltä se ainakin vaikuttaa.

Ja tosiaan; Trump ei naismielenosoittajien harmiksi sittenkään edes maininnut raiskaamista, saatika kehoittanut miehiä raiskaamiskulttuurin luomiseen. Hän ei yllyttänyt rasismiin, ei kehoittanut haukkumaan vammaisia tai halveksimaan naisia. Mutta kaikilla meillä on unelmia, myös naismielenosoittajilla. Ville Niinistö ja Paavo Arhinmäki mukaan lukien.

Avainsanat: ,
Designed by NattyWP Wordpress Themes.
Images by desEXign.