Jeesus herättää Lasaruksen

Raamattua No Comments »

Jeesus herättää Lasaruksen

1 Muuan Lasarus-niminen mies oli sairaana. Hän asui Betaniassa, samassa kylässä kuin Maria ja tämän sisar Martta. 2 Maria oli se, joka voiteli Herran jalat tuoksuöljyllä ja kuivasi ne hiuksillaan, ja sairas Lasarus oli hänen veljensä.

3 Lasaruksen sisaret lähettivät Jeesukselle sanan: ”Herra, rakas ystäväsi on sairaana.” 4 Sen kuultuaan Jeesus sanoi: ”Ei tämä tauti ole kuolemaksi vaan Jumalan kunniaksi: se tuo julki Jumalan Pojan kirkkauden.” 5 Jeesus rakasti Marttaa ja hänen sisartaan sekä Lasarusta. 6 Kuultuaan Lasaruksen sairastavan hän viipyi vielä kaksi päivää siellä, missä silloin oli, 7 mutta sanoi sitten opetuslapsilleen: ”Nyt lähdemme takaisin Juudeaan.” 8 Opetuslapset vastustelivat: ”Rabbi, oletko sinä taas menossa sinne? Vastahan juutalaiset yrittivät kivittää sinut.” 9 Jeesus sanoi heille: ”Päivässä on kaksitoista tuntia. Se, joka on liikkeellä päiväsaikaan, ei kompastu, sillä hän näkee tämän maailman valon. 10 Mutta se, joka liikkuu yöllä, kompastelee — eihän hänessä itsessään ole valoa.”

11 Tämän sanottuaan Jeesus jatkoi: ”Ystävämme Lasarus nukkuu, mutta minä menen herättämään hänet.” 12 Opetuslapset sanoivat: ”Herra, jos hän nukkuu, hän paranee.” 13 Jeesus tarkoitti sitä, että Lasarus oli kuollut, mutta opetuslapset luulivat hänen puhuvan tavallisesta nukkumisesta. 14 Siksi Jeesus sanoi suoraan: ”Lasarus on kuollut. 15 Teidän tähtenne olen iloinen, etten ollut siellä: tämä vahvistaa teidän uskoanne. Nyt lähdemme hänen luokseen.” 16 [i] Silloin Tuomas, josta käytettiin myös nimeä Didymos*, sanoi toisille opetuslapsille: ”Mennään vain, kuollaan kaikki yhdessä.”

17 Kun Jeesus tuli perille, hänelle kerrottiin, että Lasarus oli jo neljättä päivää haudassa. 18 [i] Betania oli lähellä Jerusalemia, noin viidentoista stadionmitan* päässä, 19 ja monia juutalaisia oli tullut lohduttamaan Marttaa ja Mariaa veljen kuoleman johdosta.

20 Kun Martta kuuli, että Jeesus oli tulossa, hän lähti tätä vastaan. Maria oli silloin sisällä talossa. 21 Martta sanoi Jeesukselle: ”Herra, jos olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut. 22 Mutta nytkin tiedän, että Jumala antaa sinulle kaiken mitä häneltä pyydät.”23 Jeesus sanoi: ”Veljesi nousee kuolleista.” 24 Martta vastasi: ”Tiedän kyllä, että hän nousee viimeisenä päivänä, ylösnousemuksessa.” 25 Jeesus sanoi: ”Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin, 26 eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko tämän?” 27 ”Uskon, Herra”, Martta vastasi, ”minä uskon, että sinä olet Messias, Jumalan Poika, jonka oli määrä tulla maailmaan.”

28 Tämän sanottuaan Martta palasi kotiin, kutsui sisartaan Mariaa ja sanoi hänelle kahden kesken: ”Opettaja on täällä ja kutsuu sinua.” 29 Kuullessaan sen Maria heti nousi ja lähti Jeesuksen luo. 30 Jeesus ei ollut vielä saapunut kylään, vaan oli yhä siellä, missä Martta oli hänet tavannut. 31 Kun juutalaiset, jotka olivat talossa lohduttamassa Mariaa, näkivät tämän äkkiä nousevan ja lähtevän ulos, he menivät perässä, koska arvelivat hänen olevan menossa haudalle itkemään.

32 Ehdittyään sinne, missä Jeesus oli, ja nähtyään hänet Maria vaipui hänen jalkoihinsa ja sanoi: ”Herra, jos olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut.” 33 Kun Jeesus näki itkevän Marian ja hänen kanssaan tulleet juutalaiset, jotka hekin itkivät, syvä liikutus valtasi hänet, 34 ja hän kysyi: ”Missä hänen hautansa on?” ”Herra, tule katsomaan”, he vastasivat. 35 Jeesus itki. 36 Juutalaiset sanoivat: ”Katsokaa, kuinka rakas Lasarus hänelle oli.” 37 Mutta jotkut heistä sanoivat: ”Kun hän pystyi avaamaan sokean silmät, eikö hän myös olisi voinut estää Lasaruksen kuoleman?”

38 Järkyttyneenä Jeesus tuli haudalle. Se oli luola, jonka suulla oli kivi. 39 ”Ottakaa kivi pois”, käski Jeesus, mutta Martta, vainajan sisar, sanoi hänelle: ”Herra, hän haisee jo. Hän on siellä nyt neljättä päivää.” 40 Jeesus vastasi: ”Enkö sanonut sinulle, että jos uskot, saat nähdä Jumalan kirkkauden?”

41 Kivi otettiin pois. Jeesus kohotti katseensa ja sanoi: ”Isä, minä kiitän sinua siitä, että olet kuullut minua. 42 Minä kyllä tiedän, että sinä kuulet minua aina, mutta minä sanon tämän näiden ympärilläni seisovien ihmisten tähden, jotta he uskoisivat sinun lähettäneen minut.” 43 Tämän sanottuaan Jeesus huusi kovalla äänellä: ”Lasarus, tule ulos!” 44 Silloin kuollut tuli haudasta, jalat ja kädet siteissä ja kasvot hikiliinan peittäminä. Jeesus sanoi: ”Päästäkää hänet siteistä ja antakaa hänen mennä.”

Jeesus päätetään surmata

45 Monet niistä juutalaisista, jotka olivat tulleet Marian luo ja nähneet, mitä Jeesus teki, uskoivat häneen. 46 Mutta muutamat heistä menivät fariseusten puheille ja kertoivat, mitä Jeesus oli tehnyt.

47 Ylipapit ja fariseukset kutsuivat neuvoston koolle ja kysyivät siltä: ”Mitä meidän pitäisi tehdä? Se mies tekee paljon tunnustekoja. 48 Jos annamme hänen jatkaa näin, häneen uskovat kohta kaikki, ja silloin roomalaiset tulevat ja ottavat meiltä sekä tämän pyhän paikan että koko kansamme.” 49 Silloin yksi heistä, Kaifas, joka oli sinä vuonna ylipappina, sanoi: ”Te ette ymmärrä yhtään mitään. 50 Ettekö te käsitä, että jos yksi mies kuolee kansan puolesta, se on teille parempi kuin että koko kansa joutuu tuhoon?” 51 Tämä ei ollut hänen oma ajatuksensa, vaan sen vuoden ylipappina hän lausui ennustuksen: Jeesus oli kuoleva kansan puolesta, 52 eikä vain sen kansan puolesta, vaan kootakseen yhteen kaikki hajallaan olevat Jumalan lapset.

53 Siitä päivästä lähtien neuvoston tavoitteena oli surmata Jeesus.

Avainsanat: , , ,

Jenni Haukion puhe Suomalainen messu – juhlaversio Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan kunniaksi  26.8.2017

Raamattua No Comments »

Jenni Haukion puhe
Suomalainen messu – juhlaversio Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan kunniaksi  26.8.2017

 


Arvoisa yleisö, hyvät läsnäolijat ja televisiokatsojat,
Kun Carl Ludwig Engel 1800-luvun ensi vuosikymmeninä mielessään suunnitteli takanani kohoavaa Tuomiokirkkoa, tuskin hän edistyksellisyydestään huolimatta osasi kuvitella, kuinka monivivahteisia vaiheita kirkko Suomen historian kulussa tulisi todistamaan.
Kun kysymyksessä tänä iltana on sekä historiaamme, kulttuuriamme että suomalaisuuden sielunmaisemaa syväluotaava messu, on Senaatintori tapahtumapaikkana täydellinen.
On suuri ilo saada olla täällä jakamassa messuelämystä yhdessä teidän kanssanne.

* * *
Suomalainen messu esitettiin ensi kerran Turussa vuonna 1998. Sittemmin musiikki- ja tanssiryhmä Valkia on esittänyt messun erilaisissa yhteyksissä satoja kertoja. Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlan kunniaksi toteutettu messun juhlaversio on kerännyt jo yli 17 000 kuulijaa eri puolilla maata.

Ainutlaatuinen sävelteos esittelee maamme erilaisia musiikkityylejä sekä heimo- ja paikalliskulttuuriemme rikkauksia, kansanmusiikkimme juurevista perinteistä ammentaen ja suomalaisen luonnon kauneudella tunnelmoiden.

Täällä on tänään, tasan 100 päivää ennen itsenäisyyspäiväämme koolla Valkia-ryhmän, soittajien ja solistien rinnalla laulajia sadasta eri kuorosta. Antakaamme kaikille messun lähes tuhannelle esiintyjälle sydämelliset aplodit!

Ennen kaikkea lämpimät kiitokset kuuluvat säveltäjä-sanoittaja Lasse Heikkilälle, koreografi Sirkku Hoikkalalle sekä taiteelliselle johtajalle Lehari Kaustelille.
Hyvä messuyleisö,

Itsenäisyytemme juhlavuoden lisäksi vietämme parhaillaan reformaation maailmanlaajuista merkkivuotta. On kulunut 500 vuotta siitä, kun Martti Luther julkaisi Wittenbergissä teesinsä anekauppaa vastaan.

Suomalainen messu muistuttaa meitä kristinuskon merkittävästä roolista niin maamme kohtalonhetkinä kuin myös jokapäiväisessä arjessa. Messun hengellisyys nousee ennen kaikkea kansamme yhteisistä juurista.

Kirkko on 2000-vuotisen historiansa aikana syvällisesti muokannut ympäröivää yhteiskuntaa, kulttuuria ja maailmankuvaa. Reformaatio on Mikael Agricolan ajoista lähtien vaikuttanut niin kieleen, koulutusjärjestelmään, kansainvälisiin suhteisiin ja kalenteriin kuin myös lukemattomiin muihin itsestäänselvyyksinä pitämiimme asioihin.
Reformaation historia on ollut matkantekoa vastakkainasettelusta kohti yhteyttä. Merkkivuoden teemaan ”Armoa” sisältyy myös ihmisten välinen armollisuus. Suomalainen messu kannustaakin meitä pohtimaan, kuinka voisimme omalta osaltamme edistää armollisuutta suhteessa muihin ihmisiin. Armon tuntemus on usein tarpeellinen myös omaa itseä kohtaan, nykymaailman vaatimusten käydessä monelle yhä raskaammaksi painolastiksi.

* * *
Runoilija L. Onerva on kirjoittanut: ”Parannamme joka hetki maailmaa parantaessamme itseämme, rakennamme uuden ihmisyyden yhteiskuntaa rakentaessamme oman yksilömme jaloa ihmisyyttä, kohotamme tulevaisuuden tasoa kartuttamalla omaamme”.

Nämä viisaat säkeet tuovat mieleeni reformaation merkkivuoden tunnuksen omenapuun, joka viittaa kasvamiseen ja tulevaisuuteen sekä merkkivuoden tavoitteeseen uudistaa ihmisiä ja yhteisöjä.

Muutos lähtee ennen kaikkea halusta uudistua ja avartua itse. Emme voi vaatia lähimmäiseltämme enempää kuin vaadimme itseltämme, ja jokaiselta on kohtuullista vaatia vain suhteessa kunkin yksilöllisiin voimavaroihin.
Toisessa ihmisessä tulisi aina nähdä ennen kaikkea se, mikä hänessä on hyvää ja arvokasta. Aivan kuten Eino Leino kiteyttää:  ”Ei paha ole kenkään ihminen, vaan toinen on heikompi toista. Paljon hyvää on rinnassa jokaisen, vaikk’ ei aina esille loista.”
Näihin sanoihin sisältyvät sekä armon että keskinäisen yhteyden elintärkeät sanomat. Kansakuntana meidän tulisi keskittyä ennen kaikkea meitä yhdistäviin asioihin. Ristiriitaisuuksissa ja kiistoissa vellomisen sijasta tulisi pyrkiä kohti yhteistä hyvää.
Sitä meillä tässä rakkaassa Suomenmaassa on edelleen runsaasti – lähes kaikilla kansainvälisillä mittareilla arvioiden.
Arvoisat läsnäolijat,
Messun ja yhteyden kokijoina olemme kaikki toisillemme lähimmäisiä yli kansakuntien ja maantieteellisten rajojen. Ihminen tarpeineen ja toiveineen on pohjimmiltaan samanlainen kaikkialla maailmassa, kaikissa maanosissa.
Eri kansanryhmien välisen yhteisymmärryksen, keskinäisen luottamuksen ja välittämisen ilmapiirin luominen on maamme hyvinvoinnin kannalta elintärkeää.
Mitä vähemmän meillä on pahoinvoivia, sitä paremmin voimme itsekin. Vain kokemalla keskinäistä yhteyttä voimme säilyä kansakuntana, jossa ketään ei jätetä yksin ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Olavi Paavolaisen säkein: ”… sydämesi, sydämesi olkoon herkkä kuulemaan kaikki äänet kaikista maista, kaikista roduista, kaikilta rannoilta…”
Mahdollisuuksien tasa-arvon yhteiskunnassa jokaisen on voitava olla oma itsensä, kasvaa täyteen mittaansa ja tavoitella unelmiaan. Mahdollisuuksien tasa-arvon yhteiskunnassa ihmisten välistä erilaisuutta kunnioitetaan. Erimielisyyksiä ei ratkaista toinen toisiaan syyttelemällä vaan rakentavan vuoropuhelun kautta. Ketään ei jätetä ulkopuolelle.
* * *
Suomalaisessa messussa elämme läpi maamme historian kohtalonvaiheita. Kautta sukupolvien on aineellinen ja aineeton kulttuuripääomamme siirtynyt eteenpäin samojen suomalaisten ydinarvojen kannattelemana.
Kun yhteiskuntaa on kohdannut jokin uhka, olemme selviytyneet yhdessä – toinen toisiimme turvautuen. Tätä yhdessätekemisen henkeä Suomi tarvitsee edelleen. Meillä on yhä runsaasti opittavaa menneitten sukupolvien saavutuksista ja uhrauksista.
Samalla yhteiskuntamme voi kehittyä vain menemällä eteenpäin ja uskaltamalla muuttua. Meillä ei ole mitään syytä pelätä muutosta, koska sen päämääränä on  entistäkin oikeudenmukaisempi ja tasa-arvoisempi yhteiskunta, jossa jokainen ihminen on näkyvä ja osallinen.
Edistys ei vaadi perinteisistä, sukupolvelta toiselle siirtyneistä ja siksi niin rakkaista perinteisistä arvoista luopumista. Päinvastoin, arvoperintöämme on lupa varjella ja vaalia – aivan kuten Suomalaisessa messussa saamme kokea.
Hyvä messuyleisö,
Nobel-kirjailijamme F.E. Sillanpää rohkaisee: ”Älkää ujostelko tunnustaa rakastavanne tätä maata ja pitävänne arvossa sen kansaa. Ne ovat puhtaita ja arvokkaita tunteita eivätkä ne vaadi teitä vihaamaan eikä vieromaan toisten maita ja kansoja”.
Samassa hengessä on Lasse Heikkilä kertonut suomalaisen messun nostattaneen tervettä kansallista itsetuntoa ja saaneen monet iloitsemaan suomalaisuudestaan aivan uudella tavalla.
Olen varma, että lähtiessämme tänään tästä ainutkertaisesta tapahtumasta voimme sydämessämme kokea tuon saman ilon tunteen.
Samalla jokaisen mielessä liikkuu varmasti edelleen raskaita muistikuvia Turun viikon takaisesta murhenäytelmästä. Olemme osallisina suuressa surussa. Saatamme edelleen tuntea epävarmuutta, turvattomuutta ja pelkoa.
Näiden ahdistavien tuntemusten edessä muistutan meitä kaikkia psalmin 91 armollisesta lupauksesta: ”…hän antaa enkeleilleen sinusta käskyn varjella sinua kaikilla teilläsi.”
Tämän lupauksen kannattelemana uskaltakaamme jatkaa arkielämää sekä lähimmäisen ja isänmaan palvelemista niin nykyisten kuin myös tulevien suomalaisten sukupolvien onneksi ja menestykseksi.
Zacharias Topeliuksen sanoin: ”Te etsitte koivua – se merkitsi isänmaatanne. Hyvä: rakastakaa sitä ja tehkää työtä sen puolesta niin kauan kuin elätte! Te etsitte tähteä – se merkitsee iäistä elämää. Hyvä: loistakoon tähti teille koko elämänne ajan”.
Kiitos.

YLISTÄMINEN RAAMATUSSA

Raamattua No Comments »

Raamatusta löytänyt kohdat jotka tukevat sitä, että nykyinen ylistyskulttuuri ei ole sitä jota Raamattu sanoo ylistämiseksi.

” On monia viittauksia ”ylistämiseen”, mutta nämä jakeet antavat lisätietoa siitä, mitä joku oli tekemässä, kun ”ylistäminen” (worship) tapahtui:

“‘Ja minä kumarruin maahan ja rukoilin (KJV: worship) Herraa, kiittäen Herraa, minun herrani Aabrahamin Jumalaa, joka oli johdattanut minut oikeata tietä saamaan herrani veljen tyttären hänen pojalleen’” (1. Moos. 24:48).

“Silloin Israel rukoili, kumartuneena (KJV: bowed in worship) vuoteensa päänalaista vasten.” (1. Moos. 47:31)

“Ja kansa uskoi. Ja kun he kuulivat, että Herra oli pitänyt huolta israelilaisista ja nähnyt heidän kurjuutensa, kumartuivat he maahan ja rukoilivat (KJV: bowed low and worshiped)” (2. Moos. 4:31).

”niin vastatkaa: ‘Tämä on pääsiäisuhri Herralle, joka meni israelilaisten talojen ohi Egyptissä, kun hän rankaisi egyptiläisiä, mutta säästi meidän kotimme’. Silloin kansa kumartui maahan ja rukoili (KJV: bowed low and worshiped).” (2. Moos. 12:27)

“Niin Mooses kumartui nopeasti maahan ja rukoili ja sanoi (KJV: bowed his head toward the earth, and worshiped)” (2. Moos. 34:8).

“Kun Gideon oli kuullut kertomuksen unesta ja sen selityksen, niin hän kumartaen rukoili (KJV: worshiped), palasi sitten takaisin Israelin leiriin ja sanoi: ‘Nouskaa, sillä Herra antaa midianilaisten leirin teidän käsiinne.’” (Tuom. 7:15)

”Tämän antakoon kuitenkin Herra anteeksi palvelijallesi: kun minun herrani menee Rimmonin temppeliin rukoilemaan (KJV: to worship), nojaten minun käteeni, ja minäkin kumartaen rukoilen (KJV: I bow myself) Rimmonin temppelissä, niin antakoon Herra palvelijallesi anteeksi sen, että minä kumartaen rukoilen (KJV: I bow down myself) Rimmonin temppelissä” (2.Kun. 5:18).

”Antakaa Herralle hänen nimensä kunnia, tuokaa lahjoja ja tulkaa hänen kasvojensa eteen, kumartakaa Herraa pyhässä kaunistuksessa (KJV: worship the LORD in the beauty of holiness)” (1. Aik. 16:29).

”Ja kun kaikki israelilaiset näkivät tulen tulevan alas ja näkivät temppelin päällä Herran kirkkauden, polvistuivat (bowed) he kivillä lasketulla pihalla kasvoillensa maahan ja rukoilivat ja kiittivät (KJV: worshipped, and praised) Herraa siitä, että hän on hyvä, että hänen armonsa pysyy iankaikkisesti” (2. Aik. 7:3).

”Silloin Joosafat kumartui kasvoillensa maahan, ja kaikki Juudan miehet ja Jerusalemin asukkaat lankesivat Herran eteen, rukoilemaan Herraa (KJV: worshipping the LORD). Ja ne leeviläiset, jotka olivat Kehatin ja Koorahin jälkeläisiä, nousivat ylistämään (KJV: praise) Herraa, Israelin Jumalaa, ylen korkealla äänellä.” (2. Aik. 20:18-19)

”Koko seurakunta kumartaen rukoili (KJV: worshipped), veisu kaikui, ja torvet soivat – kaikkea tätä kesti, kunnes polttouhri oli uhrattu” (2. Aik. 29:28).

”Ja kuningas Hiskia ja päämiehet käskivät leeviläisten ylistää Herraa Daavidin ja näkijä Aasafin sanoilla; ja nämä ylistivät häntä iloiten, polvistuivat ja kumartaen rukoilivat (KJV: they sang praises with gladness, and they bowed their heads and worshiped)” (2. Aik. 29:30).

”Ja Esra kiitti Herraa, suurta Jumalaa, ja kaikki kansa vastasi, kohottaen kätensä ylös: ‘Amen, amen’; ja he kumarsivat ja rukoilivat Herraa heittäytyneinä kasvoilleen maahan. (KJV: worshipped the LORD with their faces to the ground)” (Neh. 8:6).

”Sitten he nousivat seisomaan, kukin paikallansa, ja heille luettiin Herran, heidän Jumalansa, lain kirjaa (KJV: they … read in the book of the law of the LORD their God) neljännes päivää; ja toisen neljänneksen aikana he tunnustivat syntinsä ja kumartaen rukoilivat (KJV: they confessed, and worshipped) Herraa, Jumalaansa.” (Neh. 9:3)

“Ja nämä toimittivat tehtävänsä Jumalaansa palvellen ja puhdistuksia suorittaen, samoin veisaajat ja ovenvartijat (NASB: performed the worship of their God and the service of purification, together with the singers and the gatekeepers in accordance with the command of David and of his son Solomon), niinkuin Daavid ja hänen poikansa Salomo olivat käskeneet” (Neh. 12:45).

”Palvelkaa (NASB: worship) Herraa pelvolla ja iloitkaa vavistuksella” (Ps. 2:11).

“Kaikki maa kumartakoon sinua (KJV: shall worship thee) ja veisatkoon sinun kiitostasi (KJV: shall sing unto thee), veisatkoon sinun nimesi kiitosta (KJV: they shall sing to thy name). Sela.” (Ps. 66:4)

“Tulkaa, kumartukaamme ja polvistukaamme (KJV: let us worship and bow down), polvillemme langetkaamme Herran, meidän Luojamme, eteen” (Ps. 95:6).

“Ja Herra tekee itsensä tunnetuksi egyptiläisille, ja egyptiläiset tuntevat Herran sinä päivänä ja palvelevat häntä teuras- ja ruokauhreilla, ja he tekevät Herralle lupauksia (NASB: worship with sacrifice and offering, and will make a vow) ja täyttävät ne” (Jes. 19:21).

“Se on ihmisillä polttopuuna; hän ottaa sitä lämmitelläkseen, sytyttää uunin ja paistaa leipää, vieläpä veistää siitä jumalan ja kumartaa sitä, tekee siitä jumalankuvan ja lankeaa maahan sen eteen … Ja lopusta hän tekee jumalan, jumalankuvan, jonka eteen hän lankeaa maahan, jota hän kumartaa ja rukoilee (KJV: worshippeth) sanoen: ‘Pelasta minut, sillä sinä olet minun Jumalani’.” (Jes. 44:15, 17)

“He kaatavat kultaa kukkarosta ja punnitsevat hopeata vaa’alla; he palkkaavat kultasepän, ja hän tekee siitä jumalan, jonka eteen he lankeavat maahan ja jota he kumartavat (KJV: they fall down, yea, they worship)” (Jes. 46:6).

“Heti kun te kuulette torvien, huilujen, kitarain, harppujen, psalttarien, säkkipillien ja kaikkinaisten muiden soittimien äänen, langetkaa maahan ja kumartaen rukoilkaa (KJV: ye fall down and worship) kultaista kuvapatsasta, jonka kuningas Nebukadnessar on pystyttänyt. Mutta joka ei lankea maahan ja kumarra (KJV: falleth not down and worshippeth), se heitetään sillä hetkellä tuliseen pätsiin.” (Dan. 3:5-6)

”‘Missä on se äsken syntynyt juutalaisten kuningas? Sillä me näimme hänen tähtensä itäisillä mailla ja olemme tulleet häntä kumartamaan (KJV: and are come to worship him).’ … Niin he menivät huoneeseen ja näkivät lapsen ynnä Marian, hänen äitinsä. Ja he lankesivat maahan ja kumarsivat häntä (KJV: fell down, and worshipped him), avasivat aarteensa ja antoivat hänelle lahjoja: kultaa ja suitsuketta ja mirhaa.” (Matt. 2:2,11)

“Niin venheessä olijat kumarsivat (KJV: came and worshipped him) häntä ja sanoivat: ‘Totisesti sinä olet Jumalan Poika’.” (Matt. 14:33)

“Mutta katso, Jeesus tuli heitä vastaan ja sanoi: ‘Terve teille!’ Ja he menivät hänen tykönsä, syleilivät hänen jalkojaan ja kumartaen rukoilivat häntä (KJV: held him by the feet, and worshipped him).” (Matt. 28:9)

“Ja kun Pietari oli astumassa sisään, meni Kornelius häntä vastaan, lankesi hänen jalkojensa juureen ja kumartui maahan (KJV: fell down at his feet, and worshipped him). Mutta Pietari nosti hänet ylös sanoen: ‘Nouse; minäkin olen ihminen.’”

“Mutta jos kaikki profetoisivat ja joku uskosta tai opetuksesta osaton tulisi sisään, niin kaikki paljastaisivat hänet ja kaikki langettaisivat hänestä tuomion, hänen sydämensä salaisuudet tulisivat ilmi, ja niin hän kasvoilleen langeten rukoilisi Jumalaa (KJV: he will worship God) ja julistaisi, että Jumala totisesti on teissä” (1. Kor. 14:24-25).

“Sillä oikeita ympärileikattuja olemme me, jotka Jumalan Hengessä palvelemme Jumalaa (KJV: worship God in the spirit) ja kerskaamme Kristuksessa Jeesuksessa, emmekä luota lihaan” (Fil. 3:3).

“Sillä koska laissa on vain tulevan hyvän varjo, ei itse asiain olemusta, ei se koskaan voi samoilla jokavuotisilla uhreilla, joita he alinomaa kantavat esiin, tehdä niiden tuojia täydellisiksi. Sillä eikö muutoin olisi lakattu niitä uhraamasta, koska näillä (KJV: worshippers), jotka jumalanpalvelustaan toimittavat, kerran puhdistettuina, ei enää olisi ollut mitään tuntoa synneistä? (Hepr. 10:1-2)

“Ja niin usein kuin olennot antavat ylistyksen (KJV: glory), kunnian ja kiitoksen hänelle, joka valtaistuimella istuu, joka elää aina ja iankaikkisesti, lankeavat ne kaksikymmentä neljä vanhinta hänen eteensä, joka valtaistuimella istuu, ja kumartaen rukoilevat (KJV: fall down before him … and worship) häntä, joka elää aina ja iankaikkisesti, ja heittävät kruununsa valtaistuimen eteen sanoen: ‘Sinä, meidän Herramme ja meidän Jumalamme, olet arvollinen saamaan ylistyksen ja kunnian ja voiman, sillä sinä olet luonut kaikki, ja sinun tahdostasi ne ovat olemassa ja ovat luodut’.” (Ilm. 4:9-11)

“Ja ne neljä olentoa sanoivat: ‘Amen’, ja vanhimmat lankesivat kasvoilleen ja kumartaen rukoilivat (KJV: fell down and worshiped).” (Ilm. 5:14)

“Ja kaikki enkelit seisoivat piirissä valtaistuimen ja vanhinten ja neljän olennon ympärillä ja lankesivat kasvoilleen valtaistuimen eteen ja kumartaen rukoilivat (KJV: worshipped) Jumalaa, sanoen: ‘Amen! Ylistys ja kirkkaus ja viisaus ja kiitos ja kunnia ja voima ja väkevyys meidän Jumalallemme aina ja iankaikkisesti, amen!’.” (Ilm. 7:11-12)

“Ja ne kaksikymmentä neljä vanhinta, jotka istuivat valtaistuimillaan Jumalan edessä, lankesivat kasvoillensa ja kumartaen rukoilivat (KJV: fell upon their faces, and worshipped) Jumalaa” (Ilm. 11:16).

“Ja ne kaksikymmentä neljä vanhinta ja neljä olentoa lankesivat maahan ja kumartaen rukoilivat (KJV: fell down and worshiped) Jumalaa), joka valtaistuimella istuu, ja sanoivat: ‘Amen, halleluja!’” (Ilm. 19:4).

“Ja minä, Johannes, olen se, joka tämän kuulin ja näin. Ja kun olin sen kuullut ja nähnyt, minä lankesin maahan kumartuakseni (KJV: I fell down to worship) sen enkelin jalkojen eteen, joka tämän minulle näytti. Ja hän sanoi minulle: ‘Varo, ettet sitä tee; minä olen sinun ja sinun veljiesi, profeettain, kanssapalvelija, ja niiden, jotka ottavat tämän kirjan sanoista vaarin; kumartaen rukoile (KJV: worship) Jumalaa’.” (Ilm. 22:8-9)

Vakavasti puhuen ystävät – en nyt halua naurattaa enkä pilkata ketään – mutta luettuani kaikki nämä viittaukset ylistämiseen ja mitä Raamatun mukaan joku tekee ”ylistääkseen”, niin voitko rehellisesti väittää, että se kaikki koskee musiikkia? Kuten sanoin aiemmin, niin viittaukset musiikin rooliin ylistämisessä ovat Raamatussa lähes olemattomat, mutta niitä tietysti on joitakin ja harvakseltaan. Väittäisin tämän ja lukemattomien muiden Raamatun sekä ”ylistämiseen” että ”musiikkiin” liittyvien viittausten perusteella, että musiikki on jotakin sellaista, joka näyttelee toissijaista roolia siinä, mitä otaksutaan tapahtuvan. Ja ellen esitä kantaani kyllin selvästi, niin salli minun heittää tämä haaste: Kuinka läheltä se ylistys, joka tapahtuu sinun paikallisessa seurakunnassasi, liippaa näitä raamatunkohtia? Milloin viimeksi teidän ylistysryhmänne edisti jotakin sellaista, joka edes kaukaisesti muistutti jotakin näiden jakeiden kuvailemaa? Eikö yksin tämän pitäisi oikeuttaa sinun huolesi? (Ajankohtaista uskosta, Vääränlainen ylistys)

Raamatullinen ylistäminen
Psalmit on hepreaksi Tehilliim= ylistykset.

A. Heprean ylistyssanoja selityksin  

   1. baarak (arameaksi berak) Siunata Herraa. Tällä heprean sanalla on kaksi vastakkaista merkitystä. Se merkitsee sekä siunata että kirota. Joku voi väittää, ettei ihminen voi siunata Herraa. Mutta jos hän voi kirota Herran, niin hän voi myös siunata. Siunatessaan Herraa ihminen ylistää ja kiittää Häntä. Sana merkitsee myös polvistua.
baaruuk siunattu, ylistetty, kiitetty, kiitos

    2. haalal ylistää, virittää tai messuta ylistyslaulu, kiittää, kehua, kerskailla, olla kirkas, loistaa, ylistää maasta taivaaseen, juhlia, karkeloida, tanssia, hyppiä, olla äänekkään hullu.
halleel
ylistys, ylistyslaulu, hallelujan antaminen

     3. tehillaa (haalal) ylistys, ylistyslaulu, kiitos, kiitoslaulu, kunnia.

Ps 22:4 Jumala istuin on Israelin kiitoslaulujen keskellä. Juuri tällaisessa ylistyksessä Hän ilmoittaa itsensä.

    4. jaadaa (arameaksi jedaa) Ylistää Herraa kohotetuin käsin. Ylistää, kiittää, tunnustaa

Jaad -sana on käsi. Jaadaa taas on ojennettu käsi. Raamattu neuvoo meitä, miten me ojennamme kätemme Jumalalle. Raamatun henkilöt kohottivat/nostivat kätensä Herralle (Ps. 63:5 ja Ps 141:2). Näin me palvomme ja ylistämme Häntä kohotetuin käsin.

     5. toodaa (jaadaa) ylistysuhri, kiitosuhri, kiitoslaulu, tunnustus tai kiitoksen antaminen, kiitoslaulukuoro

Kantasanana on jaadaa. Käsien kohottaminen kiitokseksi, tunnustukseksi, hyväksymiseksi. Kiitetään Jumalaa siitä, mitä ei vielä olesaatu tai mitä on jo saatavilla.
zäbah toodaa
kiitosuhri

   6. šaabah (arameaksi šebah) ylistää, kiittää, puhutella äänekkääseen sävyyn, käskeä, iloita suuresti, huutaa ilosta (=riemuita), HUUTAA.

     7. zaamar laulaa soittimen säestyksellä, soittaa, näppäillä soittimen kieliä, ylistää
Zaamar ylistyksessä käytetään paljon myös lyömä- ja rytmisoittimia ja riemuiten (=paljon voimaa).
zaamiir
säestetty laulu
zimraa
sävelmä, soitto, laulaa soittimien säestyksellä, ylistää Ps 81:3
mizmoor
kantana zaamar=laulaa soittimien säestyksellä
mizmoor letoodaa
kiitosuhripsalmi Ps 100:1

     8. ruum korottaa, ylistää, kiittää Jumalaa Ps 34:4
roomaam
ylistys, korottaminen, ylentää, olla korkea

Muita sanoja

taanaa laulaa ylistystä Tuom 5:11 ja Tuom 11:40
zaakar
ylistää, muistaa
’aanaa
laulaa
higgaajoon
soittaa
daabar
esittää laulu, runo
gaadal
ylistää, olla suuri
šir
kiittää, ylistää, laulaa, laulaa lakkaamatta
dibree-šir
laulu
mašaa
lauluni
maskiil
mietelaulu
miktaam
sovituspsalmi

AA Daavid-ylistys

[2. Sam. 6:5] Daavid ja kaikki israelilaiset karkeloivat kaikin voimin Herran edessä soittaen kaikenlaisilla kypressipuisilla soittimilla, kitaroilla, harpuilla, vaskirummuilla, helistimillä ja kymbaaleilla.

[2. Sam. 6:14-16] Daavid hyppi kaikin voimin Herran edessä, ja hän oli puettu pellavakasukkaan. Niin Daavid ja koko Israelin heimo toivat Herran arkin riemun raikuessa ja pasuunain pauhatessa. Kun Herran arkki tuli Daavidin kaupunkiin, Miikal, Saulin tytär, katseli ikkunasta. Nähdessään kuningas Daavidin karkeloivan ja hyppivän Herran edessä hän halveksi tätä sydämessään.

AAA Suitsutus ja uhri Herralle

[Ps. 141:2] Olkoon rukoukseni (tefillaa=rukous) suitsutusuhri (qetoret=suitsuke, polttouhrin savu) kasvojesi edessä. Kätteni (kaf=käsi) kohottaminen (maset) olkoon ehtoouhri (minhaa=uhri, erev=ilta).

B. Raamatullisia ylistystapoja

Raamatullinen ylistys kuuluu, koska siinä on voimaa ja huutoa sekä ääntä. Se näkyy ja siinä on liikettä. Se ei ole hiljaista vain sydämessä tapahtuvaa, vaan koko ihminen ylistää hengellään, sielullaan ja ruumiillaan.

1. Ylistys, kunnioitus ja palvonta heittäytyen kasvoilleen maahan. Se osoittaa suurinta kunnioitusta Jumalaa kohtaan tai henkilön suurta tuskaa Herran edessä.

<Neh 8:6> Esra kiitti Jahvea, suurta Jumalaa; ja koko kansa vastasi: Amen, amen, kohottaen kätensä. Ja he kumarsivat ja palvoivat Jahven edessä kasvoillaan.

<3. Moos. 9:24> Jahven luota lähti tuli, joka kulutti polttouhrin ja rasvat alttarilta. Kaikki kansa näki sen. He huusivat ilosta ja heittäytyivät kasvoilleen.

<4. Moos. 20:6> Mooses ja Aaron menivät kansan luota liitonmajan ovelle ja heittäytyivät kasvoilleen. Niin Jahven kirkkaus ilmestyi heille.

<2. Aik. 7:3> Kun kaikki israelilaiset havaitsivat tulen laskeutuvan alas ja näkivät temppelin päällä Jahven kirkkauden, he polvistuivat kivillä lasketulla pihalla kasvoilleen maahan palvoen ja kiittäen (jaadaa) Jahvea siitä, että Hän on hyvä, että Hänen armonsa pysyy iäti.

<Hes. 1:28> Tämä ympäröivä hohde oli näöltään kuin pilvessä sadepäivänä oleva sateenkaari. Sellainen oli katsoa Jahven kirkkauden hahmo. Sen nähdessäni heittäydyin kasvoilleni ja kuulin äänen, kun joku puhui.

<Hes. 3:23> Minä lähdin ja menin laaksoon. Siellä oli Jahven kirkkaus, samanlainen kuin Kebarjoen varrella näkemäni. Minä heittäydyin kasvoilleni.

<Hes. 9:8> Kun minä heidän surmatessaan olin jäänyt jäljelle, minä heittäydyin kasvoilleni, huusin ja sanoin: ”Voi Herra, Jahve! Hävitätkö sinä Israelin koko jäännöksen, kun vuodatat pyhän vihasi Jerusalemin päälle?”

<Matt. 26:39> Mennen vähän edemmäksi Jeesus heittäytyi kasvoilleen ja rukoili: ”Isäni, jos on mahdollista, menköön minulta pois tämä malja. Ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä.”

<Luuk. 5:12> Jeesus oli eräässä kaupungissa, jossa oli mies täynnä pitalia. Nähdessään Jeesuksen tämä heittäytyi kasvoilleen ja pyysi: ”Herra, jos tahdot, sinä voit minut puhdistaa.”

<1. Kor. 14:25> Hänen sydämensä salaisuudet tulisivat ilmi, ja niin hän Jumalan edessä kasvoilleen langeten palvoisi Jumalaa (kohti suutelisi) ja tunnustaisi, että Jumala on totisesti teissä.

<Ilm. 5:14> Ne neljä olentoa sanoivat: ”Aamen.” Vanhimmat heittäytyivät maahan ja kumartaen palvoivat.

<Ilm. 7:10-12> He huusivat kovalla äänellä: ”Pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka istuu valtaistuimella, ja Karitsalta.” 11. Kaikki enkelit seisoivat piirissä valtaistuimen, vanhinten ja neljän olennon ympärillä. He heittäytyivät kasvoilleen valtaistuimen eteen ja kumartaen palvoivat Jumalaa 12. sanoen: ”Aamen! Ylistys, kirkkaus, viisaus, kiitos, kunnia, voima ja väkevyys meidän Jumalallemme aina ja iäti! Aamen!”

<Ilm. 11:15-17> Seitsemäs enkeli puhalsi pasuunaan. Taivaassa kuului valtavia ääniä, jotka sanoivat: ”Maailman kuninkuus on tullut meidän Herrallemme ja Hänen voidellulleen (Kristukselle), ja Hän on hallitseva aina ja ikuisesti.” 16. Ne 24 vanhinta, jotka istuivat valtaistuimillaan Jumalan edessä, heittäytyivät kasvoilleen ja kumartaen palvoivat Jumalaa 17. sanoen: ”Me kiitämme sinua, Herra Jumala, Kaikkivaltias, joka olet ja joka olit, siitä, että olet käyttänyt suurta voimaasi ja ottanut käsiisi hallituksen.

2. Kunnioittaa polvistumalla ja kumartamalla
<2. Aik. 6:13-14> Hän oli teettänyt vaskesta lavan, 5 kyynärää pitkän, 5 kyynärää leveän ja 3 kyynärää korkean, ja asettanut sen esipihan keskelle. Hän nousi sille, polvistui koko Israelin seurakunnan nähden, ojensi kätensä taivasta kohti 14. ja sanoi: ”Jahve, Israelin Jumala, Sinun vertaistasi Jumalaa ei ole taivaassa eikä maan päällä, sinun, joka pidät liiton ja säilytät laupeuden palvelijoillesi, jotka vaeltavat edessäsi kako sydämestään.

<2. Aik. 7:3> Kun kaikki israelilaiset havaitsivat tulen laskeutuvan alas ja näkivät temppelin päällä Jahven kirkkauden, he polvistuivat kivillä lasketulla pihalla kasvoilleen maahan, rukoilivat ja kiittivät (jaadaa) Jahvea siitä, että Hän on hyvä, että Hänen armonsa pysyy iäti.

<2. Aik. 29:29-30> Kun uhraaminen oli päättynyt, kuningas ja kaikki, jotka olivat hänen kanssaan saapuvilla, polvistuivat kumartaen rukoilemaan. 30. Kuningas Hiskia ja päämiehet käskivät leeviläisiä ylistämään (haalal) Jahvea Daavidin ja näkijä Aasafin sanoilla. Nämä ylistivät (haalal) Häntä iloiten, polvistuivat ja kumartaen rukoilivat.

<Ps. 95:6> Tulkaa, kumartukaamme ja polvistukaamme, langetkaamme polvillemme Jahven, meidän Luojamme, eteen.

<Matt. 17:14> Heidän saavuttuaan väkijoukon pariin Jeesuksen luo tuli muuan mies, polvistui Hänen eteensä

<Ap. t. 20:36> Tämän sanottuaan Paavali polvistui ja rukoili kaikkien heidän kanssaan.

3. Ylistää tai rukoilla Herraa kohotetuin käsin, kohottaa kädet Jumalan puoleen

<Ps. 63:5> Minä kiitän (baarak) Sinua koko elinaikani, nostan käteni Sinun nimessäsi.

<Neh. 8:6> Esra kiitti (baarak) Jahvea, suurta Jumalaa, ja kohottaen kätensä ylös kaikki kansa vastasi: ”Aamen, aamen”. He kumarsivat ja rukoilivat Jahvea kasvoilleen maahan heittäytyneinä.

<Ps. 134:1-3> Kiittäkää (baarak) Jahvea, kaikki te Jahven palvelijat, jotka öisin seisotte Jahven huoneessa. 2. Kohottakaa kätenne pyhäkköön päin ja kiittäkää (baarak) Jahvea. 3. Jahve siunatkoon sinua Siionista, Hän, joka on tehnyt taivaan ja maan.

<Ps. 141:2> Olkoon rukoukseni suitsutusuhri kasvojesi edessä. Kätteni kohottaminen olkoon ehtoouhri.

<Valit. 3:41> Kohottakaamme sydämemme ja kätemme Jumalan puoleen, joka on taivaassa.

<1. Tim. 2:8> Tahdon, että miehet rukoilevat joka paikassa kohottaen pyhät kädet ilman vihaa ja epäluuloa.

4. Ylistää Jumalaa karkelolla

<Ps. 30:12-13> Sinä muutit murheeni ilokarkeloksi, riisuit yltäni surupukuni ja vyötit minut ilolla, 13. että sieluni laulaisi Sinulle kiitosta (zaamar) eikä vaikenisi. Jahve, minun Jumalani, Sinua minä ylistän (jaadaa) ainiaan.

<2. Moos. 15:19-21> Kun faraon hevoset ja hänen sotavaununsa ja ratsumiehensä menivät mereen, Jahve palautti meren vedet heidän päälleen. Israelilaiset taas kulkivat kuivaa myöten meren poikki. 20. Naisprofeetta Mirjam, Aaronin sisar, otti vaskirummun käteensä, ja kaikki naiset seurasivat häntä vaskirumpuja lyöden ja karkeloiden. 21. Mirjam viritti heille laulun (shiiraa): ”Laulakaa (shiir=laulaa) Jahvelle, sillä Hän on valtavan ylhäinen, hevoset ja miehet Hän syöksi mereen.”

<2. Sam. 6:5> Daavid ja kaikki israelilaiset karkeloivat kaikin voimin Herran edessä soittaen kaikenlaisilla kypressipuisilla soittimilla, kitaroilla, harpuilla, vaskirummuilla, helistimillä ja kymbaaleilla.

<2. Sam. 6:16> Kun Jahven arkki tuli Daavidin kaupunkiin, Miikal, Saulin tytär, katseli ikkunasta. Nähdessään kuningas Daavidin karkeloivan ja hyppivän Jahven edessä hän halveksi tätä sydämessään.

<2. Sam. 6:21-22> Daavid vastasi Miikalille: ”Jahven edessä, joka on valinnut minut sinun isäsi ja koko hänen sukunsa ohi ja asettanut minut Jahven kansan, Israelin, ruhtinaaksi, Jahven edessä minä karkeloin. 22.Tähänkin minä pidän itseäni liian vähäisenä ja olen omissa silmissäni halpa. Mutta ne palvelijattaret, joista sinä puhuit, tulevat pitämään minua arvossa.”

<1. Aik. 13:7-8> He panivat Jumalan arkun uusiin vaunuihin ja veivät sen pois Abinadabin talosta, Ussan ja Ahjon ohjatessa vaunuja. 8. Daavid ja koko Israel karkeloi kaikin voimin Jumalan edessä laulaen sekä soittaen kitaroita, harppuja, vaskirumpuja, kymbaaleja ja torvia.

<1. Aik. 15:29> Kun Jahven liitonarkki tuli Daavidin kaupunkiin, Miikal, Saulin tytär, katseli ikkunasta, ja nähdessään kuningas Daavidin hyppivän ja karkeloivan hän halveksi tätä sydämessään.

<Ps. 87:7> Laulaen (shiir), karkeloiden sanotaan: ”Kaikki minun lähteeni ovat Sinussa.”

<Ps. 149:1-6> Halleluja! Laulakaa Jahvelle uusi laulu (shiir), ylistysvirsi (tehillaa) Hänelle hurskasten seurakunnassa. 2. Iloitkoon Israel tekijästään, Siionin lapset riemuitkoot (saahal=hirnua, huutaa riemusta) Kuninkaastaan. 3. Ylistäkööt (haalal)he Hänen nimeään karkeloiden. Soittakoot Hänelle kiitosta (zaamar) vaskirummuilla ja kitaroilla. 4. Jahve on mielistynyt kansaansa, Hän kaunistaa nöyrät pelastuksella. 5. Iloitkoot hurskaat, laulaen Hänen kunniaansa, riemuitkoot (teruuaa=riemuhuuto) vuoteissaan. 6.Jumalan ylistys (roomaam=ylistys, korottaminen) on heidän suussaan, ja heidän kädessään on kaksiteräinen miekka,

<Ps. 150:1-6> Halleluja! Ylistäkää (haalal) Jumalaa Hänen pyhäkössään, ylistäkää (haalal) Hänen valtaansa avaruuksissa. 2. Ylistäkää (haalal) Häntä Hänen väkevistä teoistaan, ylistäkää (haalal) Häntä, sillä Hänen herrautensa on suuri. 3. Ylistäkää (haalal) Häntä pasuunan pauhulla, ylistäkää (haalal) Häntä harpuilla ja kitaroilla. 4. Ylistäkää (haalal) Häntä vaskirummuilla ja karkelolla, ylistäkää (haalal) Häntä kielisoittimilla ja huiluilla. 5. Ylistäkää (haalal) Häntä helisevillä kymbaaleilla, ylistäkää (haalal) Häntä kumisevilla kymbaaleilla. 6. Kaikki, joissa henki on, ylistäkää (haalal) Jahvea! Halleluja

<Jer. 31:3-4> Kaukaa ilmestyy minulle Jahve: ”Iäisellä rakkaudella Minä olen sinua rakastanut, sen tähden olen vetänyt sinua puoleeni armosta. 4.Minä rakennan sinut jälleen, ja sinä tulet rakennetuksi, neitsyt Israel. Sinä kaunistat itsesi jälleen, rumpu kädessäsi lähdet iloitsevien karkeloon.

<Jer. 31:13> Silloin neitsyt iloitsee karkelossa sekä nuorukaiset ja vanhukset yhdessä. Minä muutan heidän surunsa riemuksi, (saasoon) annan heille lohdutuksen ja ilon heidän murheensa jälkeen.

<Matt. 11:17> ’Me soitimme teille huilua, mutta ette karkeloineet. Me veisasimme itkuvirsiä, mutta ette valittaneet’.

<Luuk. 15:25> Hänen vanhempi poikansa oli pellolla. Palatessaan ja lähestyessään kotia hän kuuli laulun ja karkelon.

C. Ylistys hengellisessä sodassa

Katso Raamatusta  Joosafatin sota!

 

Taivaallinen Isämme

Raamattua No Comments »
1.Kor 1:1 Paavali, Kristuksen Jeesuksen kutsuttu apostoli Jumalan tahdosta, ja veli Soostenes
2 Korintossa olevalle Jumalan seurakunnalle, Kristuksessa Jeesuksessa pyhitetyille, jotka ovat kutsutut ja pyhät, ynnä kaikille, jotka avuksi huutavat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeä kaikissa paikkakunnissa, niin omissaan kuin meidänkin.
3 Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!

2.Kor

2.Kor1:1 Paavali, Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoli, ja veli Timoteus Korintossa olevalle Jumalan seurakunnalle ynnä kaikille pyhille koko Akaiassa.
2 Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!
3 Kiitetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, laupeuden Isä ja kaiken lohdutuksen Jumala,

Gal 1: 1 Paavali, apostoli, virkansa saanut, ei ihmisiltä eikä ihmisen kautta, vaan Jeesuksen Kristuksen kautta ja Isän Jumalan, joka on hänet kuolleista herättänyt,

2 ja kaikki veljet, jotka ovat minun kanssani, Galatian seurakunnille.

3 Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta,

4 joka antoi itsensä alttiiksi meidän syntiemme tähden, pelastaaksensa meidät nykyisestä pahasta maailmanajasta meidän Jumalamme ja Isämme tahdon mukaan!

5 Hänen olkoon kunnia aina ja iankaikkisesti! Amen.

 

Ef. 1:

1 Paavali, Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoli, Efesossa oleville pyhille ja uskoville Kristuksessa Jeesuksessa.
2 Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!
3 Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa,

Fil 1:

1 Paavali ja Timoteus, Kristuksen Jeesuksen palvelijat, kaikille pyhille Kristuksessa Jeesuksessa, jotka ovat Filippissä, sekä myös seurakunnan kaitsijoille ja seurakuntapalvelijoille.
2 Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!

Kol 1:

1 Paavali, Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoli, ja veli Timoteus
2 Kolossassa asuville pyhille ja uskoville veljille Kristuksessa. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme!
3 Me kiitämme Jumalaa, Herramme Jeesuksen Kristuksen Isää, aina kun rukoilemme teidän edestänne,

1.Tess. 1:

1 Paavali ja Silvanus ja Timoteus tessalonikalaisten seurakunnalle Isässä Jumalassa ja Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Armo teille ja rauha!
2 Me kiitämme Jumalaa aina kaikkien teidän tähtenne, mainiten teitä rukouksissamme, sillä lakkaamatta
3 me Jumalamme ja Isämme edessä muistamme teidän työtänne uskossa ja vaivannäköänne rakkaudessa ja kärsivällisyyttänne toivossa Herraamme Jeesukseen Kristukseen,

2.Tess 1:

1 Paavali ja Silvanus ja Timoteus tessalonikalaisten seurakunnalle Jumalassa, meidän Isässämme, ja Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa.
2 Armo teille ja rauha Isältä Jumalalta ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!

1.Tim 1:

1 Paavali, Kristuksen Jeesuksen apostoli, Jumalan, meidän vapahtajamme, ja Kristuksen Jeesuksen, meidän toivomme, asettama,
2 Timoteukselle, oikealle pojallensa uskossa. Armo, laupeus ja rauha Isältä Jumalalta ja Kristukselta Jeesukselta, meidän Herraltamme!

2.Tim 1:

1 Paavali, Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoli, lähetetty julistamaan lupausta siitä elämästä, joka on Kristuksessa Jeesuksessa,
2 rakkaalle pojalleni Timoteukselle. Armo, laupeus ja rauha Isältä Jumalalta ja Kristukselta Jeesukselta, meidän Herraltamme!

Tiit 1:

1 Paavali, Jumalan palvelija ja Jeesuksen Kristuksen apostoli Jumalan valittujen uskoa ja sen totuuden tuntemista varten, joka on jumalisuuden mukainen,
2 apostoli sen iankaikkisen elämän toivon perusteella, jonka Jumala, joka ei valhettele, on luvannut ennen ikuisia aikoja-
3 mutta kun aika oli tullut, ilmoitti hän sanansa saarnassa, joka on uskottu minulle Jumalan, meidän vapahtajamme, käskyn mukaan:
4 Tiitukselle, oikealle pojalleni yhteisen uskomme perusteella. Armo ja rauha Isältä Jumalalta ja meidän Vapahtajaltamme Kristukselta Jeesukselta!

Fil 1:

1 Paavali ja Timoteus, Kristuksen Jeesuksen palvelijat, kaikille pyhille Kristuksessa Jeesuksessa, jotka ovat Filippissä, sekä myös seurakunnan kaitsijoille ja seurakuntapalvelijoille.
2 Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!

1.Piet 1:

1 Pietari, Jeesuksen Kristuksen apostoli, valituille muukalaisille, jotka asuvat hajallaan Pontossa, Galatiassa, Kappadokiassa, Aasiassa ja Bityniassa,
2 ja jotka Isän Jumalan edeltätietämisen mukaan ovat Hengen pyhittämisen kautta valitut Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen ja hänen verellänsä vihmottaviksi. Lisääntyköön teille armo ja rauha.
3 Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudestisynnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleistanousemisen kautta,

1.Joh 1:

1 Mikä on alusta ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselimme ja käsin kosketimme, siitä me puhumme: elämän Sanasta-
2 ja elämä ilmestyi, ja me olemme nähneet sen ja todistamme siitä ja julistamme teille sen iankaikkisen elämän, joka oli Isän tykönä ja ilmestyi meille-
3 minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me myös teille julistamme, että teilläkin olisi yhteys meidän kanssamme; ja meillä on yhteys Isän ja hänen Poikansa, Jeesuksen Kristuksen, kanssa.

2.Joh 1:

1 Vanhin valitulle rouvalle ja hänen lapsillensa, joita minä totuudessa rakastan-enkä ainoastaan minä, vaan myös kaikki, jotka ovat tulleet totuuden tuntemaan-
2 totuuden tähden, joka meissä pysyy ja on oleva meidän kanssamme iankaikkisesti.
3 Armo, laupeus ja rauha Isältä Jumalalta ja Jeesukselta Kristukselta, Isän Pojalta, on oleva meidän kanssamme, totuudessa ja rakkaudessa

Juudaan kirje 1:

1 Juudas, Jeesuksen Kristuksen palvelija ja Jaakobin veli, kutsutuille, jotka ovat Isässä Jumalassa rakastetut ja Jeesukselle Kristukselle varjellut.
2 Lisääntyköön teille laupeus ja rauha ja rakkaus.

Johanneksen Ilmestys 1:

1 Jeesuksen Kristuksen ilmestys, jonka Jumala antoi hänelle, näyttääkseen palvelijoillensa, mitä pian tapahtuman pitää; ja sen hän lähettämänsä enkelin kautta antoi tiedoksi palvelijalleen Johannekselle,
2 joka tässä todistaa Jumalan sanan ja Jeesuksen Kristuksen todistuksen, kaiken sen, minkä hän on nähnyt.
3 Autuas se, joka lukee, ja autuaat ne, jotka kuulevat tämän profetian sanat ja ottavat vaarin siitä, mitä siihen kirjoitettu on; sillä aika on lähellä!
4 Johannes seitsemälle Aasian seurakunnalle: Armo teille ja rauha häneltä, joka on ja joka oli ja joka tuleva on, ja niiltä seitsemältä hengeltä, jotka ovat hänen valtaistuimensa edessä,
5 ja Jeesukselta Kristukselta, uskolliselta todistajalta, häneltä, joka on kuolleitten esikoinen ja maan kuningasten hallitsija! Hänelle, joka meitä rakastaa ja on päästänyt meidät synneistämme verellänsä
6 ja tehnyt meidät kuningaskunnaksi, papeiksi Jumalalleen ja Isälleen, hänelle kunnia ja voima aina ja iankaikkisesti! Amen.
7 Katso, hän tulee pilvissä, ja kaikki silmät saavat nähdä hänet, niidenkin, jotka hänet lävistivät, ja kaikki maan sukukunnat vaikeroitsevat hänen tullessansa. Totisesti, amen.
8 ”Minä olen A ja O”, sanoo Herra Jumala, joka on ja joka oli ja joka tuleva on, Kaikkivaltias.

Juutalaisten juurien villit versot

Raamattua No Comments »

Kristinuskon juuret ovat sataprosenttisesti juutalaisuudessa. Abraham, Iisak,
Jaakob ja Mooses olivat juutalaisia. Profeetat, Jeesus ja opetuslapset olivat
juutalaisia. Raamattumme on lähes kokonaan juutalaisten kirjoittama. Saatanan
juonet ja hyvää tarkoittavien pakanakristittyjen into samastua juutalaiseen
kansaan ovat tuoneet mukaan myös aitojen juurien villiversoja, jotka on hyvä
tunnistaa.

Oheinen diasarja perustuu aiheesta pitämääni ( Reijo Telaranta )noin puolen tunnin esitykseen, jossa kävin läpi kuvissa näkyviä asioita. Jo pelkkien kuvien ja niissä olevien tekstien sekä kuvatekstien kautta saanee varsin hyvän kuvan siitä, mitä ja millaisin perustein asiasta ajattelen.

 

Iloitaan kiitollisin ja vapain mielin juutalaisista juurista juhlineen ja muine aarteineen, mutta ei tehdä siitä lakia, joka ryhtyy lajittelemaan Jeesukseen uskovia ja hänen laumaansa kuuluvia eri karsinoihin sen mukaan, miten itse kukin juhlia viettää tai on viettämättä.

Joku pitää yhtä päivää toista parempana, toiselle kaikki päivät ovat samanarvoisia. Kukin olkoon omassa vakaumuksessaan varma. Joka kiinnittää huomionsa päiviin, tekee niin Herran kunniaksi, ja joka syö, syö Herran kunniaksi, sillä hän kiittää Jumalaa. Joka taas ei syö, on Herran kunniaksi syömättä, ja hänkin kiittää Jumalaa. (Room.14.5-6)

 

Kukaan ei siis saa tuomita teitä siitä, mitä syötte tai juotte tai miten noudatatte juhla-aikoja ja uudenkuun ja sapatin päiviä. Ne ovat vain sen varjoa, mikä on tulossa; todellista on Kristuksen ruumis. (Kol.2:16-17)

 

01_1.jpg-900x900 16.jpg-1000x1000 15.jpg-1000x1000 14-1.jpg-1000x1000 13.jpg-1000x1000 12-1.jpg-1000x1000 11-1.jpg-1000x1000 04.jpg-1000x1000 05.jpg-1000x1000 06-1.jpg-1000x1000 07.jpg-1000x1000 08-3.jpg-1000x1000 09-1.jpg-1000x1000 10.jpg-1000x1000 03-1.jpg-1000x1000 02.jpg-1000x1000

 

 

 

Psalmien sanoin Ylistystä Herralle

Raamattua No Comments »

10660136_1697755330450523_763002888747841804_n

 

Sinä, Herra, olet minun kilpeni ja kunniani.
Sinä olet minun auttajani,
Sinä, minun vanhurskauteni Jumala, joka ahdingossa avarrat minun tilani,
Sinä yksin olet minun suojani.

Sinä olet minun kilpenäni, Herra, vanhurskas Jumala ja pelastaja,
Herra, jonka käsissä on oikeus.
Sinä olet vanhurskas tuomari.

Minä ylistän Sinua Sinun vanhurskaudestasi,
minä ylistän Sinun nimeäsi, Herra ja Korkein.

Herra, minun Jumalani, kuinka suuri onkaan Sinun nimesi maan päällä!
Se julistaa sinun taivaallista kirkkauttasi.
Herra, minun Jumalani, Sinun nimesi on suuri kautta koko maailman!

Minä iloitsen ja riemuisten Sinusta,
ylistän Sinun nimeäsi, Sinä Korkein.
Sinä hallitset ikuisesti,
Sinun valtaistuimesi perusta on oikeus.
Sinä olet linna ahdingon aikana.

Raamattua eri kielillä linkeistä

Raamattua No Comments »

Bibles

Arfikaans:

http://software77.com/onlinebibles/afrikaans/index.htm

Albanian:    Shqip

http://www.ethnicharvest.org/bibles/

Amhara   Amharic :

http://www.ibs.org/bibles/amharic/index.php

http://www.ethnicharvest.org/bibles/

Apache:

http://www.ethnicharvest.org/bibles/

Arabic:   ا لعربية

http://www.biblegateway.com/passage/?book_id=1&chapter=4&version=28

http://www.ibs.org/bibles/arabic/index.php

http://www.biblegateway.org/versions/index.php?action=getVersionInfo&vid=28#booklist

http://www.ethnicharvest.org/bibles/

Armenian Western:

http://www.biblesociety.org.lb/bible/bible_armenian.html

http://www.ethnicharvest.org/bibles/

Awadhi:

http://www.wbtc.com/downloads/default.htm

http://www.wbtc.com/downloads/awadhi_downloads_main.htm

http://www.ethnicharvest.org/bibles/

Azerbaijani:

http://www.ethnicharvest.org/bibles/

Belorussian:

http://www.sbible.boom.ru/bel.htm

Bengali:

http://www.wbtc.com/downloads/default.htm

http://www.ethnicharvest.org/bibles/

Bolivian (Southern):

http://www.andes.org/bible/luke.html

Bosnian:

http://www.bibletoyou.com/

http://www.ethnicharvest.org/bibles/

Bulgarian:   ългарски

http://www.christianisrael.com/bulgarian/index.htm

http://www.biblegateway.org/

http://www.ethnicharvest.org/bibles/

Burmese:

http://www.ethnicharvest.org/bibles/

Cambodian:

http://www.ethnicharvest.org/bibles/

Catalan:

http://www.ibecat.org/biblia/

Cebuano:

http://www.sacrednamebible.com/cebuano/index.htm

http://www.ibs.org/bibles/cebuano/

www.angelfire.com/on/bible/

Chinese:   

http://bibledbdata.org/onlinebibles/chinese_union_trad_utf8/

http://www.christianisrael.com/chinesegb/index.htm

http://www.christianisrael.com/chinesebig5/index.htm

http://www.ibs.org/bibles/chinese/index.php

http://www.biblegateway.org/

http://www.ibs.org/bibles/chinese/

http://www.o-bible.com/dlb.html

Croatian  – 

 

Hrvatski:

http://www.christianisrael.com/croatian/index.htm

http://www.biblegateway.org/

http://www.o-bible.com/dlb.html

Crow:

http://www.ethnicharvest.org/bibles/

Cuzco:

http://www.andes.org/bible/luke.html

Czech:

http://bible.gospelcom.net/versions/?action=getVersionInfo&vid=29&lang=czech29

http://www.biblenet.cz/bible/

Dansk:

http://bible.gospelcom.net/versions/?action=getVersionInfo&vid=11&lang=danish11

http://www.biblegateway.org/

Deutch:

http://www.bibel-online.net/

http://www.biblegateway.org/

English:

http://bible.gospelcom.net/versions/?action=getVersionInfo&vid=31&lang=english31

http://www.biblegateway.org/

Ecuadorian Shuar:

Espanol:

http://www.biblegateway.org/resources/audio/info.php#6

http://www.biblegateway.org/versions/index.php?action=getVersionInfo&vid=42#booklist

http://www.biblegateway.org/

Estonian:

http://www.piibel.ee/

www.thebibletool.com/preferences.jsp?add=Est

Farsi:    ف ارسی

http://www.audioscriptures.org/audio/0141-01/main.htm

http://www.ibs.org/bibles/farsi/index.php

www.biblegateway.org/resources/audio/info.php#4>

www.ibs.org/bibles/farsi/

Finnish:

http://www.evl.fi/raamattu/1992/

www.funet.fi/pub/doc/religion/christian/Bible/html/finnish/1933,38/VT.html

Francais:

http://bible.gospelcom.net/versions/?action=getVersionInfo&vid=32&lang=french32

http://www.ibs.org/bibles/french/index.php

Hindi:

http://www.wbtc.com/downloads/hindi_downloads_main.htm

Ilonggo:

http://www.ibs.org/bibles/hiligaynon/index.php

Κοινη (GRC) :

http://www.biblegateway.org/versions/index.php?action=getVersionInfo&vid=70#booklist

http://www.biblegateway.org/versions/index.php?action=getVersionInfo&vid=69#booklist

Greek:

http://www.sacrednamebible.com/moderngreek/index.htm

Gothic:

http://www.bible.com/bible_read.html

Gujarati:

http://www.wbtc.com/downloads/default.htm

Gullah:

http://www.ethnicharvest.org/bibles/

Haitian:

www.biblegateway.org/versions/index.php?action=getVersionInfo&vid=23#booklist

Haitian – Kreyol:

www.christianisrael.com/haitian_creole/index.htm

www.ethnicharvest.org/bibles/

Hawaiian:

http://www.ethnicharvest.org/bibles/

Hebrew:

http://www.kirjasilta.net/ha-berit/index.html

http://www.iclnet.org/pub/resources/text/ipb-e/nthebrew/hebrewnt.html

 

Hindi:

http://www.wbtc.com/downloads/default.htm

 

Hmong:

http://www.ethnicharvest.org/bibles/

 

Hungarian   –   Mayar:

http://www.sacrednamebible.com/hungarian/index.htm

/www.biblegateway.org

 

Icelandic:    Íslenska

http://www.biblegateway.com/;

http://www.biblegateway.org/

 

Ilokano:

http://www.ethnicharvest.org/bibles/

 

Indonesian:

http://www.bit.net.id/SABDA-Web/

http://www.ethnicharvest.org/bibles/

 

Iranian:

www.ethnicharvest.org/bibles/

Italiano:

www.biblegateway.org

Japan:   

http://www.ibs.org/bibles/japanese/index.php

http://www.ccel.org/olb/tolbss/components/languages/languages-Indonesian.html

Kannada:

www.wbtc.com/downloads/kannada_downloads_main.htm

www.wbtc.com/downloads/default.htm

 

Khmer (Central):

www.ethnicharvest.org/bibles/

 

Kiswahili:

http://www.sacrednamebible.com/swahili/index.htm

www.ethnicharvest.org/bibles/

 

Korean:   

http://www.murtonsys.com/bibledatabase/htmlc/korean/index.html

http://www.biblegateway.org/versions/index.php?action=getVersionInfo&vid=20#booklist

http://www.jcsm.org/StudyCenter/korean/

 

Kurdish:    Kurdî

http://www.ibs.org/bibles/kurdish/index.php

http://www.kurdish-bible.org/index.html

www.ethnicharvest.org/bibles/

 

Lao:

http://www.ethnicharvest.org/bibles/

 

Latin:

http://bible.gospelcom.net/versions/?action=getVersionInfo&vid=4&lang=latin4

http://www.gmu.edu/departments/fld/CLASSICS/bib.html

www.biblegateway.org

Latvian:

http://www.sacrednamebible.com/latvian/index.htm

Lithuanian:

http://donelaitis.vdu.lt/Sv_Rastas/turinys.htm

http://www.ethnicharvest.org/bibles/

Luo:

http://www.ibs.org/bibles/luo/index.php

 

Malagasy:

http://www.ethnicharvest.org/bibles/

Malayalam:

http://www.ibs.org/bibles/malayalam/index.php

http://donelaitis.vdu.lt/Sv_Rastas/turinys.htm

http://www.wbtc.com/downloads/default.htm

http://www.ethnicharvest.org/bibles/

 

Malay:

http://www.ethnicharvest.org/bibles/

 

Manx:

http://www.gaelg.iofm.net/

 

Maori:    M āori

http://www.christianisrael.com/maori/index.htm

www.biblegateway.org

 

Marathi:

http://www.wbtc.com/downloads/marathi_downloads.htm

http://www.wbtc.com/downloads/default.htm

http://www.ethnicharvest.org/bibles/

Mien:

http://www.ethnicharvest.org/bibles/

Muskogee:

http://www.ethnicharvest.org/bibles/

Navajo:

http://www.ethnicharvest.org/bibles/

Ndebele:

http://www.ibs.org/bibles/ndebele/index.php

 

Nederlands:

http://www.biblegateway.org/versions/index.php?action=getVersionInfo&vid=30#booklist

 

Nepali:

http://www.wbtc.com/downloads/default.htm

http://www.ethnicharvest.org/bibles/

 

Norsk:

http://bible.gospelcom.net/versions/?action=getVersionInfo&vid=35&lang=norwegian35

 

O’Othham:

http://www.ethnicharvest.org/bibles/

 

Oriya:

http://www.wbtc.com/downloads/default.htm
http://www.ethnicharvest.org/bibles/

Persian:

http://www.ethnicharvest.org/bibles/

Plautdietsch:

http://www.biblegateway.org/versions/index.php?action=getVersionInfo&vid=56#booklist

http://www.biblegateway.org/resources/audio/info.php#9

Polish  –  Polski:

http://bible.gospelcom.net/versions/?action=getVersionInfo&vid=12&lang=polish12

http://www.biblegateway.org/

www.nethosting.pl/biblia/

http://www.ethnicharvest.org/bibles/

 

Portuguese:

http://www.awmach.org/BPT/dochome.htm

http://www.biblegateway.org/versions/index.php?action=getVersionInfo&vid=37#booklist

http://www.bible.com/bible_read.html

http://www.wbtc.com/downloads/default.htm

http://www.ethnicharvest.org/bibles/

 

Punjabi:

http://www.wbtc.com/downloads/default.htm

http://www.ethnicharvest.org/bibles/

 

Quechua:

http://www.andes.org/bible/luke.html

 

Romanian:    Român ă

http://www.sacrednamebible.com/rumanian/index.htm

www.biblegateway.org/

http://www.ethnicharvest.org/bibles/

 

Russian:   Р усский

http://andrasik.oldpaths.net/

http://www.awmach.org/BRU/dochome.htm

http://bible.gospelcom.net/versions/?action=getVersionInfo&vid=39&lang=russian39

http://www.biblegateway.org/versions/index.php?action=getVersionInfo&vid=13#booklist

http://www.russianbible.net/

http://www.ethnicharvest.org/bibles/

 

Samegiella:

http://www.bibel.no/nb-NO/Hovedmeny/Nettbibelen.aspx

Samoan:

http://www.ethnicharvest.org/bibles/

Serbian:

http://www.wbtc.com/downloads/default.htm

http://www.ethnicharvest.org/bibles/

Shona:

http://www.ethnicharvest.org/bibles/

Sinhalese:

http://www.ethnicharvest.org/bibles/

 

Slavonic:

http://www.ethnicharvest.org/bibles/

 

Slovak:     Čeština

http://www.ceit.sk/wwwisis/biblia.htm

http://bible.gospelcom.net/versions/?action=getVersionInfo&vid=29&lang=slovak29

www.biblegateway.org

http://www.ethnicharvest.org/bibles/

 

Slovenian:    Sloven čina

http://www.biblegateway.org/resources/audio/info.php#5

http://www.biblija.net/biblija.cgi

http://www.ethnicharvest.org/bibles/

 

Spanish:

http://www.awmach.org/BVA/dochome.htm

http://www.ethnicharvest.org/bibles/

 

Suomi:

http://www.evl.fi/raamattu/1992/

www.funet.fi/pub/doc/religion/christian/Bible/html/finnish/1933,38/VT.html

 

Swahili:

http://www.sacrednamebible.com/swahili/index.htm

http://www.ethnicharvest.org/bibles/

Svenska:

http://www.biblegateway.org/versions/index.php?action=getVersionInfo&vid=44#booklist

http://www.biblegateway.org/versions/index.php?action=getVersionInfo&vid=7#booklist

Syriac:

http://www.ethnicharvest.org/bibles/

Tagalog:

http://www.biblegateway.org/versions/index.php?action=getVersionInfo&vid=43#booklist
http://bible.gospelcom.net/passage/?search=language=Tagalog

http://www.ethnicharvest.org/bibles/

 

Tamil:

http://www.tamil-bible.com/

http://www.wbtc.com/downloads/tamil_downloads_main.htm

http://www.wbtc.com/downloads/default.htm

http://www.ethnicharvest.org/bibles/

 

Telegu:

http://www.wbtc.com/downloads/telugu_downloads_main.htm

http://www.wbtc.com/downloads/default.htm

 

Thai:    าษาไทย

http://www.ibs.org/bibles/thai/

 

Turkish:

http://www.funet.fi/pub/doc/bible/html/turkish/

http://www.ethnicharvest.org/bibles/

 

Uighur:

http://www.ethnicharvest.org/bibles/

Ukrainian:

http://www.wbtc.com/downloads/default.htm

http://www.ethnicharvest.org/bibles/

Uma:

http://www.sacrednamebible.com/uma/index.htm

Urdu:

http://www.wbtc.com/downloads/urdu_downloads_. class=GramE>htm
http://www.wbtc.com/downloads/default.htm

http://www.ethnicharvest.org/bibles

 

Vietnamese:   Tiêng Viêt

http://www.sacrednamebible.com/vietnamese/index.htm

http://www.vietchristian.net/kinhthanh/

http://www.biblegateway.org/versions/index.php?action=getVersionInfo&vid=19#booklist

http://www.ibs.org/bibles/vietnamese/

http://www.bible.com/bible_read.html

http://www.ethnicharvest.org/bibles/

 

Yiddish:

http://www.ethnicharvest.org/bibles/

 

www.raamattu.org

http://www.bible.com/bible_read.html

http://www.biblegateway.org/versions/

http://www.biblegateway.org/

http://www.ccel.org/wwsb/

Pyhä Henki

Raamattua No Comments »

 

Pyhä Henki

”Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni. Minä käännyn Isän puoleen, ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti. Tämä puolustaja on Totuuden Henki. Maailma ei voi Henkeä saada, sillä maailma ei näe eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy luonanne ja on teissä.
”En minä jätä teitä orvoiksi, vaan tulen luoksenne. Vielä vähän aikaa, eikä maailma enää näe minua, mutta te näette, sillä minä elän ja tekin tulette elämään. Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen Isässäni ja että te olette minussa ja minä teissä. Joka on ottanut vastaan minun käskyni ja noudattaa niitä, se rakastaa minua. Ja minun Isäni rakastaa sitä, joka rakastaa minua, ja häntä minäkin rakastan ja ilmaisen hänelle itseni.”

Joh 14:15-21

Jeshua HaMashias- Jeesus on Jumalan Poika

Raamattua No Comments »

jeshua_jesus

Ps. 21 Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat?
2 Maan kuninkaat nousevat, ruhtinaat yhdessä neuvottelevat Herraa ja hänen voideltuansa vastaan:
3 ”Katkaiskaamme heidän kahleensa, heittäkäämme päältämme heidän köytensä”.
4 Hän, joka taivaassa asuu, nauraa; Herra pilkkaa heitä.
5 Kerran hän on puhuva heille vihassansa, peljättävä heitä hirmuisuudessaan:
6 ”Minä olen asettanut kuninkaani Siioniin, pyhälle vuorelleni”.

7 Minä ilmoitan, mitä Herra on säätänyt. Hän lausui minulle: ”Sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin.
8 Ano minulta, niin minä annan pakanakansat sinun perinnöksesi ja maan ääret sinun omiksesi.

9 Rautaisella valtikalla sinä heidät muserrat, niinkuin saviastian sinä särjet heidät.”
10 Tulkaa siis järkiinne, kuninkaat, maan tuomarit, ottakaa nuhteesta vaari.
11 Palvelkaa Herraa pelvolla ja iloitkaa vavistuksella.
12 Antakaa suuta pojalle, ettei hän vihastuisi ettekä te hukkuisi tiellänne. Sillä hänen vihansa syttyy äkisti. Autuaat ovat kaikki, jotka häneen turvaavat.

Sanal.30:4. Kuka on noussut taivaaseen ja astunut sieltä alas? Kuka on koonnut kouriinsa tuulen? Kuka on sitonut vedet vaipan sisään? Kuka on kohdalleen asettanut maan ääret kaikki? Mikä on hänen nimensä ja mikä hänen poikansa nimi, jos sen tiedät?

Te olette maailman valo

Raamattua No Comments »

valo1

Designed by NattyWP Wordpress Themes.
Images by desEXign.