YLISTÄMINEN RAAMATUSSA

Raamattua Add comments

Raamatusta löytänyt kohdat jotka tukevat sitä, että nykyinen ylistyskulttuuri ei ole sitä jota Raamattu sanoo ylistämiseksi.

” On monia viittauksia ”ylistämiseen”, mutta nämä jakeet antavat lisätietoa siitä, mitä joku oli tekemässä, kun ”ylistäminen” (worship) tapahtui:

“‘Ja minä kumarruin maahan ja rukoilin (KJV: worship) Herraa, kiittäen Herraa, minun herrani Aabrahamin Jumalaa, joka oli johdattanut minut oikeata tietä saamaan herrani veljen tyttären hänen pojalleen’” (1. Moos. 24:48).

“Silloin Israel rukoili, kumartuneena (KJV: bowed in worship) vuoteensa päänalaista vasten.” (1. Moos. 47:31)

“Ja kansa uskoi. Ja kun he kuulivat, että Herra oli pitänyt huolta israelilaisista ja nähnyt heidän kurjuutensa, kumartuivat he maahan ja rukoilivat (KJV: bowed low and worshiped)” (2. Moos. 4:31).

”niin vastatkaa: ‘Tämä on pääsiäisuhri Herralle, joka meni israelilaisten talojen ohi Egyptissä, kun hän rankaisi egyptiläisiä, mutta säästi meidän kotimme’. Silloin kansa kumartui maahan ja rukoili (KJV: bowed low and worshiped).” (2. Moos. 12:27)

“Niin Mooses kumartui nopeasti maahan ja rukoili ja sanoi (KJV: bowed his head toward the earth, and worshiped)” (2. Moos. 34:8).

“Kun Gideon oli kuullut kertomuksen unesta ja sen selityksen, niin hän kumartaen rukoili (KJV: worshiped), palasi sitten takaisin Israelin leiriin ja sanoi: ‘Nouskaa, sillä Herra antaa midianilaisten leirin teidän käsiinne.’” (Tuom. 7:15)

”Tämän antakoon kuitenkin Herra anteeksi palvelijallesi: kun minun herrani menee Rimmonin temppeliin rukoilemaan (KJV: to worship), nojaten minun käteeni, ja minäkin kumartaen rukoilen (KJV: I bow myself) Rimmonin temppelissä, niin antakoon Herra palvelijallesi anteeksi sen, että minä kumartaen rukoilen (KJV: I bow down myself) Rimmonin temppelissä” (2.Kun. 5:18).

”Antakaa Herralle hänen nimensä kunnia, tuokaa lahjoja ja tulkaa hänen kasvojensa eteen, kumartakaa Herraa pyhässä kaunistuksessa (KJV: worship the LORD in the beauty of holiness)” (1. Aik. 16:29).

”Ja kun kaikki israelilaiset näkivät tulen tulevan alas ja näkivät temppelin päällä Herran kirkkauden, polvistuivat (bowed) he kivillä lasketulla pihalla kasvoillensa maahan ja rukoilivat ja kiittivät (KJV: worshipped, and praised) Herraa siitä, että hän on hyvä, että hänen armonsa pysyy iankaikkisesti” (2. Aik. 7:3).

”Silloin Joosafat kumartui kasvoillensa maahan, ja kaikki Juudan miehet ja Jerusalemin asukkaat lankesivat Herran eteen, rukoilemaan Herraa (KJV: worshipping the LORD). Ja ne leeviläiset, jotka olivat Kehatin ja Koorahin jälkeläisiä, nousivat ylistämään (KJV: praise) Herraa, Israelin Jumalaa, ylen korkealla äänellä.” (2. Aik. 20:18-19)

”Koko seurakunta kumartaen rukoili (KJV: worshipped), veisu kaikui, ja torvet soivat – kaikkea tätä kesti, kunnes polttouhri oli uhrattu” (2. Aik. 29:28).

”Ja kuningas Hiskia ja päämiehet käskivät leeviläisten ylistää Herraa Daavidin ja näkijä Aasafin sanoilla; ja nämä ylistivät häntä iloiten, polvistuivat ja kumartaen rukoilivat (KJV: they sang praises with gladness, and they bowed their heads and worshiped)” (2. Aik. 29:30).

”Ja Esra kiitti Herraa, suurta Jumalaa, ja kaikki kansa vastasi, kohottaen kätensä ylös: ‘Amen, amen’; ja he kumarsivat ja rukoilivat Herraa heittäytyneinä kasvoilleen maahan. (KJV: worshipped the LORD with their faces to the ground)” (Neh. 8:6).

”Sitten he nousivat seisomaan, kukin paikallansa, ja heille luettiin Herran, heidän Jumalansa, lain kirjaa (KJV: they … read in the book of the law of the LORD their God) neljännes päivää; ja toisen neljänneksen aikana he tunnustivat syntinsä ja kumartaen rukoilivat (KJV: they confessed, and worshipped) Herraa, Jumalaansa.” (Neh. 9:3)

“Ja nämä toimittivat tehtävänsä Jumalaansa palvellen ja puhdistuksia suorittaen, samoin veisaajat ja ovenvartijat (NASB: performed the worship of their God and the service of purification, together with the singers and the gatekeepers in accordance with the command of David and of his son Solomon), niinkuin Daavid ja hänen poikansa Salomo olivat käskeneet” (Neh. 12:45).

”Palvelkaa (NASB: worship) Herraa pelvolla ja iloitkaa vavistuksella” (Ps. 2:11).

“Kaikki maa kumartakoon sinua (KJV: shall worship thee) ja veisatkoon sinun kiitostasi (KJV: shall sing unto thee), veisatkoon sinun nimesi kiitosta (KJV: they shall sing to thy name). Sela.” (Ps. 66:4)

“Tulkaa, kumartukaamme ja polvistukaamme (KJV: let us worship and bow down), polvillemme langetkaamme Herran, meidän Luojamme, eteen” (Ps. 95:6).

“Ja Herra tekee itsensä tunnetuksi egyptiläisille, ja egyptiläiset tuntevat Herran sinä päivänä ja palvelevat häntä teuras- ja ruokauhreilla, ja he tekevät Herralle lupauksia (NASB: worship with sacrifice and offering, and will make a vow) ja täyttävät ne” (Jes. 19:21).

“Se on ihmisillä polttopuuna; hän ottaa sitä lämmitelläkseen, sytyttää uunin ja paistaa leipää, vieläpä veistää siitä jumalan ja kumartaa sitä, tekee siitä jumalankuvan ja lankeaa maahan sen eteen … Ja lopusta hän tekee jumalan, jumalankuvan, jonka eteen hän lankeaa maahan, jota hän kumartaa ja rukoilee (KJV: worshippeth) sanoen: ‘Pelasta minut, sillä sinä olet minun Jumalani’.” (Jes. 44:15, 17)

“He kaatavat kultaa kukkarosta ja punnitsevat hopeata vaa’alla; he palkkaavat kultasepän, ja hän tekee siitä jumalan, jonka eteen he lankeavat maahan ja jota he kumartavat (KJV: they fall down, yea, they worship)” (Jes. 46:6).

“Heti kun te kuulette torvien, huilujen, kitarain, harppujen, psalttarien, säkkipillien ja kaikkinaisten muiden soittimien äänen, langetkaa maahan ja kumartaen rukoilkaa (KJV: ye fall down and worship) kultaista kuvapatsasta, jonka kuningas Nebukadnessar on pystyttänyt. Mutta joka ei lankea maahan ja kumarra (KJV: falleth not down and worshippeth), se heitetään sillä hetkellä tuliseen pätsiin.” (Dan. 3:5-6)

”‘Missä on se äsken syntynyt juutalaisten kuningas? Sillä me näimme hänen tähtensä itäisillä mailla ja olemme tulleet häntä kumartamaan (KJV: and are come to worship him).’ … Niin he menivät huoneeseen ja näkivät lapsen ynnä Marian, hänen äitinsä. Ja he lankesivat maahan ja kumarsivat häntä (KJV: fell down, and worshipped him), avasivat aarteensa ja antoivat hänelle lahjoja: kultaa ja suitsuketta ja mirhaa.” (Matt. 2:2,11)

“Niin venheessä olijat kumarsivat (KJV: came and worshipped him) häntä ja sanoivat: ‘Totisesti sinä olet Jumalan Poika’.” (Matt. 14:33)

“Mutta katso, Jeesus tuli heitä vastaan ja sanoi: ‘Terve teille!’ Ja he menivät hänen tykönsä, syleilivät hänen jalkojaan ja kumartaen rukoilivat häntä (KJV: held him by the feet, and worshipped him).” (Matt. 28:9)

“Ja kun Pietari oli astumassa sisään, meni Kornelius häntä vastaan, lankesi hänen jalkojensa juureen ja kumartui maahan (KJV: fell down at his feet, and worshipped him). Mutta Pietari nosti hänet ylös sanoen: ‘Nouse; minäkin olen ihminen.’”

“Mutta jos kaikki profetoisivat ja joku uskosta tai opetuksesta osaton tulisi sisään, niin kaikki paljastaisivat hänet ja kaikki langettaisivat hänestä tuomion, hänen sydämensä salaisuudet tulisivat ilmi, ja niin hän kasvoilleen langeten rukoilisi Jumalaa (KJV: he will worship God) ja julistaisi, että Jumala totisesti on teissä” (1. Kor. 14:24-25).

“Sillä oikeita ympärileikattuja olemme me, jotka Jumalan Hengessä palvelemme Jumalaa (KJV: worship God in the spirit) ja kerskaamme Kristuksessa Jeesuksessa, emmekä luota lihaan” (Fil. 3:3).

“Sillä koska laissa on vain tulevan hyvän varjo, ei itse asiain olemusta, ei se koskaan voi samoilla jokavuotisilla uhreilla, joita he alinomaa kantavat esiin, tehdä niiden tuojia täydellisiksi. Sillä eikö muutoin olisi lakattu niitä uhraamasta, koska näillä (KJV: worshippers), jotka jumalanpalvelustaan toimittavat, kerran puhdistettuina, ei enää olisi ollut mitään tuntoa synneistä? (Hepr. 10:1-2)

“Ja niin usein kuin olennot antavat ylistyksen (KJV: glory), kunnian ja kiitoksen hänelle, joka valtaistuimella istuu, joka elää aina ja iankaikkisesti, lankeavat ne kaksikymmentä neljä vanhinta hänen eteensä, joka valtaistuimella istuu, ja kumartaen rukoilevat (KJV: fall down before him … and worship) häntä, joka elää aina ja iankaikkisesti, ja heittävät kruununsa valtaistuimen eteen sanoen: ‘Sinä, meidän Herramme ja meidän Jumalamme, olet arvollinen saamaan ylistyksen ja kunnian ja voiman, sillä sinä olet luonut kaikki, ja sinun tahdostasi ne ovat olemassa ja ovat luodut’.” (Ilm. 4:9-11)

“Ja ne neljä olentoa sanoivat: ‘Amen’, ja vanhimmat lankesivat kasvoilleen ja kumartaen rukoilivat (KJV: fell down and worshiped).” (Ilm. 5:14)

“Ja kaikki enkelit seisoivat piirissä valtaistuimen ja vanhinten ja neljän olennon ympärillä ja lankesivat kasvoilleen valtaistuimen eteen ja kumartaen rukoilivat (KJV: worshipped) Jumalaa, sanoen: ‘Amen! Ylistys ja kirkkaus ja viisaus ja kiitos ja kunnia ja voima ja väkevyys meidän Jumalallemme aina ja iankaikkisesti, amen!’.” (Ilm. 7:11-12)

“Ja ne kaksikymmentä neljä vanhinta, jotka istuivat valtaistuimillaan Jumalan edessä, lankesivat kasvoillensa ja kumartaen rukoilivat (KJV: fell upon their faces, and worshipped) Jumalaa” (Ilm. 11:16).

“Ja ne kaksikymmentä neljä vanhinta ja neljä olentoa lankesivat maahan ja kumartaen rukoilivat (KJV: fell down and worshiped) Jumalaa), joka valtaistuimella istuu, ja sanoivat: ‘Amen, halleluja!’” (Ilm. 19:4).

“Ja minä, Johannes, olen se, joka tämän kuulin ja näin. Ja kun olin sen kuullut ja nähnyt, minä lankesin maahan kumartuakseni (KJV: I fell down to worship) sen enkelin jalkojen eteen, joka tämän minulle näytti. Ja hän sanoi minulle: ‘Varo, ettet sitä tee; minä olen sinun ja sinun veljiesi, profeettain, kanssapalvelija, ja niiden, jotka ottavat tämän kirjan sanoista vaarin; kumartaen rukoile (KJV: worship) Jumalaa’.” (Ilm. 22:8-9)

Vakavasti puhuen ystävät – en nyt halua naurattaa enkä pilkata ketään – mutta luettuani kaikki nämä viittaukset ylistämiseen ja mitä Raamatun mukaan joku tekee ”ylistääkseen”, niin voitko rehellisesti väittää, että se kaikki koskee musiikkia? Kuten sanoin aiemmin, niin viittaukset musiikin rooliin ylistämisessä ovat Raamatussa lähes olemattomat, mutta niitä tietysti on joitakin ja harvakseltaan. Väittäisin tämän ja lukemattomien muiden Raamatun sekä ”ylistämiseen” että ”musiikkiin” liittyvien viittausten perusteella, että musiikki on jotakin sellaista, joka näyttelee toissijaista roolia siinä, mitä otaksutaan tapahtuvan. Ja ellen esitä kantaani kyllin selvästi, niin salli minun heittää tämä haaste: Kuinka läheltä se ylistys, joka tapahtuu sinun paikallisessa seurakunnassasi, liippaa näitä raamatunkohtia? Milloin viimeksi teidän ylistysryhmänne edisti jotakin sellaista, joka edes kaukaisesti muistutti jotakin näiden jakeiden kuvailemaa? Eikö yksin tämän pitäisi oikeuttaa sinun huolesi? (Ajankohtaista uskosta, Vääränlainen ylistys)

Raamatullinen ylistäminen
Psalmit on hepreaksi Tehilliim= ylistykset.

A. Heprean ylistyssanoja selityksin  

   1. baarak (arameaksi berak) Siunata Herraa. Tällä heprean sanalla on kaksi vastakkaista merkitystä. Se merkitsee sekä siunata että kirota. Joku voi väittää, ettei ihminen voi siunata Herraa. Mutta jos hän voi kirota Herran, niin hän voi myös siunata. Siunatessaan Herraa ihminen ylistää ja kiittää Häntä. Sana merkitsee myös polvistua.
baaruuk siunattu, ylistetty, kiitetty, kiitos

    2. haalal ylistää, virittää tai messuta ylistyslaulu, kiittää, kehua, kerskailla, olla kirkas, loistaa, ylistää maasta taivaaseen, juhlia, karkeloida, tanssia, hyppiä, olla äänekkään hullu.
halleel
ylistys, ylistyslaulu, hallelujan antaminen

     3. tehillaa (haalal) ylistys, ylistyslaulu, kiitos, kiitoslaulu, kunnia.

Ps 22:4 Jumala istuin on Israelin kiitoslaulujen keskellä. Juuri tällaisessa ylistyksessä Hän ilmoittaa itsensä.

    4. jaadaa (arameaksi jedaa) Ylistää Herraa kohotetuin käsin. Ylistää, kiittää, tunnustaa

Jaad -sana on käsi. Jaadaa taas on ojennettu käsi. Raamattu neuvoo meitä, miten me ojennamme kätemme Jumalalle. Raamatun henkilöt kohottivat/nostivat kätensä Herralle (Ps. 63:5 ja Ps 141:2). Näin me palvomme ja ylistämme Häntä kohotetuin käsin.

     5. toodaa (jaadaa) ylistysuhri, kiitosuhri, kiitoslaulu, tunnustus tai kiitoksen antaminen, kiitoslaulukuoro

Kantasanana on jaadaa. Käsien kohottaminen kiitokseksi, tunnustukseksi, hyväksymiseksi. Kiitetään Jumalaa siitä, mitä ei vielä olesaatu tai mitä on jo saatavilla.
zäbah toodaa
kiitosuhri

   6. šaabah (arameaksi šebah) ylistää, kiittää, puhutella äänekkääseen sävyyn, käskeä, iloita suuresti, huutaa ilosta (=riemuita), HUUTAA.

     7. zaamar laulaa soittimen säestyksellä, soittaa, näppäillä soittimen kieliä, ylistää
Zaamar ylistyksessä käytetään paljon myös lyömä- ja rytmisoittimia ja riemuiten (=paljon voimaa).
zaamiir
säestetty laulu
zimraa
sävelmä, soitto, laulaa soittimien säestyksellä, ylistää Ps 81:3
mizmoor
kantana zaamar=laulaa soittimien säestyksellä
mizmoor letoodaa
kiitosuhripsalmi Ps 100:1

     8. ruum korottaa, ylistää, kiittää Jumalaa Ps 34:4
roomaam
ylistys, korottaminen, ylentää, olla korkea

Muita sanoja

taanaa laulaa ylistystä Tuom 5:11 ja Tuom 11:40
zaakar
ylistää, muistaa
’aanaa
laulaa
higgaajoon
soittaa
daabar
esittää laulu, runo
gaadal
ylistää, olla suuri
šir
kiittää, ylistää, laulaa, laulaa lakkaamatta
dibree-šir
laulu
mašaa
lauluni
maskiil
mietelaulu
miktaam
sovituspsalmi

AA Daavid-ylistys

[2. Sam. 6:5] Daavid ja kaikki israelilaiset karkeloivat kaikin voimin Herran edessä soittaen kaikenlaisilla kypressipuisilla soittimilla, kitaroilla, harpuilla, vaskirummuilla, helistimillä ja kymbaaleilla.

[2. Sam. 6:14-16] Daavid hyppi kaikin voimin Herran edessä, ja hän oli puettu pellavakasukkaan. Niin Daavid ja koko Israelin heimo toivat Herran arkin riemun raikuessa ja pasuunain pauhatessa. Kun Herran arkki tuli Daavidin kaupunkiin, Miikal, Saulin tytär, katseli ikkunasta. Nähdessään kuningas Daavidin karkeloivan ja hyppivän Herran edessä hän halveksi tätä sydämessään.

AAA Suitsutus ja uhri Herralle

[Ps. 141:2] Olkoon rukoukseni (tefillaa=rukous) suitsutusuhri (qetoret=suitsuke, polttouhrin savu) kasvojesi edessä. Kätteni (kaf=käsi) kohottaminen (maset) olkoon ehtoouhri (minhaa=uhri, erev=ilta).

B. Raamatullisia ylistystapoja

Raamatullinen ylistys kuuluu, koska siinä on voimaa ja huutoa sekä ääntä. Se näkyy ja siinä on liikettä. Se ei ole hiljaista vain sydämessä tapahtuvaa, vaan koko ihminen ylistää hengellään, sielullaan ja ruumiillaan.

1. Ylistys, kunnioitus ja palvonta heittäytyen kasvoilleen maahan. Se osoittaa suurinta kunnioitusta Jumalaa kohtaan tai henkilön suurta tuskaa Herran edessä.

<Neh 8:6> Esra kiitti Jahvea, suurta Jumalaa; ja koko kansa vastasi: Amen, amen, kohottaen kätensä. Ja he kumarsivat ja palvoivat Jahven edessä kasvoillaan.

<3. Moos. 9:24> Jahven luota lähti tuli, joka kulutti polttouhrin ja rasvat alttarilta. Kaikki kansa näki sen. He huusivat ilosta ja heittäytyivät kasvoilleen.

<4. Moos. 20:6> Mooses ja Aaron menivät kansan luota liitonmajan ovelle ja heittäytyivät kasvoilleen. Niin Jahven kirkkaus ilmestyi heille.

<2. Aik. 7:3> Kun kaikki israelilaiset havaitsivat tulen laskeutuvan alas ja näkivät temppelin päällä Jahven kirkkauden, he polvistuivat kivillä lasketulla pihalla kasvoilleen maahan palvoen ja kiittäen (jaadaa) Jahvea siitä, että Hän on hyvä, että Hänen armonsa pysyy iäti.

<Hes. 1:28> Tämä ympäröivä hohde oli näöltään kuin pilvessä sadepäivänä oleva sateenkaari. Sellainen oli katsoa Jahven kirkkauden hahmo. Sen nähdessäni heittäydyin kasvoilleni ja kuulin äänen, kun joku puhui.

<Hes. 3:23> Minä lähdin ja menin laaksoon. Siellä oli Jahven kirkkaus, samanlainen kuin Kebarjoen varrella näkemäni. Minä heittäydyin kasvoilleni.

<Hes. 9:8> Kun minä heidän surmatessaan olin jäänyt jäljelle, minä heittäydyin kasvoilleni, huusin ja sanoin: ”Voi Herra, Jahve! Hävitätkö sinä Israelin koko jäännöksen, kun vuodatat pyhän vihasi Jerusalemin päälle?”

<Matt. 26:39> Mennen vähän edemmäksi Jeesus heittäytyi kasvoilleen ja rukoili: ”Isäni, jos on mahdollista, menköön minulta pois tämä malja. Ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä.”

<Luuk. 5:12> Jeesus oli eräässä kaupungissa, jossa oli mies täynnä pitalia. Nähdessään Jeesuksen tämä heittäytyi kasvoilleen ja pyysi: ”Herra, jos tahdot, sinä voit minut puhdistaa.”

<1. Kor. 14:25> Hänen sydämensä salaisuudet tulisivat ilmi, ja niin hän Jumalan edessä kasvoilleen langeten palvoisi Jumalaa (kohti suutelisi) ja tunnustaisi, että Jumala on totisesti teissä.

<Ilm. 5:14> Ne neljä olentoa sanoivat: ”Aamen.” Vanhimmat heittäytyivät maahan ja kumartaen palvoivat.

<Ilm. 7:10-12> He huusivat kovalla äänellä: ”Pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka istuu valtaistuimella, ja Karitsalta.” 11. Kaikki enkelit seisoivat piirissä valtaistuimen, vanhinten ja neljän olennon ympärillä. He heittäytyivät kasvoilleen valtaistuimen eteen ja kumartaen palvoivat Jumalaa 12. sanoen: ”Aamen! Ylistys, kirkkaus, viisaus, kiitos, kunnia, voima ja väkevyys meidän Jumalallemme aina ja iäti! Aamen!”

<Ilm. 11:15-17> Seitsemäs enkeli puhalsi pasuunaan. Taivaassa kuului valtavia ääniä, jotka sanoivat: ”Maailman kuninkuus on tullut meidän Herrallemme ja Hänen voidellulleen (Kristukselle), ja Hän on hallitseva aina ja ikuisesti.” 16. Ne 24 vanhinta, jotka istuivat valtaistuimillaan Jumalan edessä, heittäytyivät kasvoilleen ja kumartaen palvoivat Jumalaa 17. sanoen: ”Me kiitämme sinua, Herra Jumala, Kaikkivaltias, joka olet ja joka olit, siitä, että olet käyttänyt suurta voimaasi ja ottanut käsiisi hallituksen.

2. Kunnioittaa polvistumalla ja kumartamalla
<2. Aik. 6:13-14> Hän oli teettänyt vaskesta lavan, 5 kyynärää pitkän, 5 kyynärää leveän ja 3 kyynärää korkean, ja asettanut sen esipihan keskelle. Hän nousi sille, polvistui koko Israelin seurakunnan nähden, ojensi kätensä taivasta kohti 14. ja sanoi: ”Jahve, Israelin Jumala, Sinun vertaistasi Jumalaa ei ole taivaassa eikä maan päällä, sinun, joka pidät liiton ja säilytät laupeuden palvelijoillesi, jotka vaeltavat edessäsi kako sydämestään.

<2. Aik. 7:3> Kun kaikki israelilaiset havaitsivat tulen laskeutuvan alas ja näkivät temppelin päällä Jahven kirkkauden, he polvistuivat kivillä lasketulla pihalla kasvoilleen maahan, rukoilivat ja kiittivät (jaadaa) Jahvea siitä, että Hän on hyvä, että Hänen armonsa pysyy iäti.

<2. Aik. 29:29-30> Kun uhraaminen oli päättynyt, kuningas ja kaikki, jotka olivat hänen kanssaan saapuvilla, polvistuivat kumartaen rukoilemaan. 30. Kuningas Hiskia ja päämiehet käskivät leeviläisiä ylistämään (haalal) Jahvea Daavidin ja näkijä Aasafin sanoilla. Nämä ylistivät (haalal) Häntä iloiten, polvistuivat ja kumartaen rukoilivat.

<Ps. 95:6> Tulkaa, kumartukaamme ja polvistukaamme, langetkaamme polvillemme Jahven, meidän Luojamme, eteen.

<Matt. 17:14> Heidän saavuttuaan väkijoukon pariin Jeesuksen luo tuli muuan mies, polvistui Hänen eteensä

<Ap. t. 20:36> Tämän sanottuaan Paavali polvistui ja rukoili kaikkien heidän kanssaan.

3. Ylistää tai rukoilla Herraa kohotetuin käsin, kohottaa kädet Jumalan puoleen

<Ps. 63:5> Minä kiitän (baarak) Sinua koko elinaikani, nostan käteni Sinun nimessäsi.

<Neh. 8:6> Esra kiitti (baarak) Jahvea, suurta Jumalaa, ja kohottaen kätensä ylös kaikki kansa vastasi: ”Aamen, aamen”. He kumarsivat ja rukoilivat Jahvea kasvoilleen maahan heittäytyneinä.

<Ps. 134:1-3> Kiittäkää (baarak) Jahvea, kaikki te Jahven palvelijat, jotka öisin seisotte Jahven huoneessa. 2. Kohottakaa kätenne pyhäkköön päin ja kiittäkää (baarak) Jahvea. 3. Jahve siunatkoon sinua Siionista, Hän, joka on tehnyt taivaan ja maan.

<Ps. 141:2> Olkoon rukoukseni suitsutusuhri kasvojesi edessä. Kätteni kohottaminen olkoon ehtoouhri.

<Valit. 3:41> Kohottakaamme sydämemme ja kätemme Jumalan puoleen, joka on taivaassa.

<1. Tim. 2:8> Tahdon, että miehet rukoilevat joka paikassa kohottaen pyhät kädet ilman vihaa ja epäluuloa.

4. Ylistää Jumalaa karkelolla

<Ps. 30:12-13> Sinä muutit murheeni ilokarkeloksi, riisuit yltäni surupukuni ja vyötit minut ilolla, 13. että sieluni laulaisi Sinulle kiitosta (zaamar) eikä vaikenisi. Jahve, minun Jumalani, Sinua minä ylistän (jaadaa) ainiaan.

<2. Moos. 15:19-21> Kun faraon hevoset ja hänen sotavaununsa ja ratsumiehensä menivät mereen, Jahve palautti meren vedet heidän päälleen. Israelilaiset taas kulkivat kuivaa myöten meren poikki. 20. Naisprofeetta Mirjam, Aaronin sisar, otti vaskirummun käteensä, ja kaikki naiset seurasivat häntä vaskirumpuja lyöden ja karkeloiden. 21. Mirjam viritti heille laulun (shiiraa): ”Laulakaa (shiir=laulaa) Jahvelle, sillä Hän on valtavan ylhäinen, hevoset ja miehet Hän syöksi mereen.”

<2. Sam. 6:5> Daavid ja kaikki israelilaiset karkeloivat kaikin voimin Herran edessä soittaen kaikenlaisilla kypressipuisilla soittimilla, kitaroilla, harpuilla, vaskirummuilla, helistimillä ja kymbaaleilla.

<2. Sam. 6:16> Kun Jahven arkki tuli Daavidin kaupunkiin, Miikal, Saulin tytär, katseli ikkunasta. Nähdessään kuningas Daavidin karkeloivan ja hyppivän Jahven edessä hän halveksi tätä sydämessään.

<2. Sam. 6:21-22> Daavid vastasi Miikalille: ”Jahven edessä, joka on valinnut minut sinun isäsi ja koko hänen sukunsa ohi ja asettanut minut Jahven kansan, Israelin, ruhtinaaksi, Jahven edessä minä karkeloin. 22.Tähänkin minä pidän itseäni liian vähäisenä ja olen omissa silmissäni halpa. Mutta ne palvelijattaret, joista sinä puhuit, tulevat pitämään minua arvossa.”

<1. Aik. 13:7-8> He panivat Jumalan arkun uusiin vaunuihin ja veivät sen pois Abinadabin talosta, Ussan ja Ahjon ohjatessa vaunuja. 8. Daavid ja koko Israel karkeloi kaikin voimin Jumalan edessä laulaen sekä soittaen kitaroita, harppuja, vaskirumpuja, kymbaaleja ja torvia.

<1. Aik. 15:29> Kun Jahven liitonarkki tuli Daavidin kaupunkiin, Miikal, Saulin tytär, katseli ikkunasta, ja nähdessään kuningas Daavidin hyppivän ja karkeloivan hän halveksi tätä sydämessään.

<Ps. 87:7> Laulaen (shiir), karkeloiden sanotaan: ”Kaikki minun lähteeni ovat Sinussa.”

<Ps. 149:1-6> Halleluja! Laulakaa Jahvelle uusi laulu (shiir), ylistysvirsi (tehillaa) Hänelle hurskasten seurakunnassa. 2. Iloitkoon Israel tekijästään, Siionin lapset riemuitkoot (saahal=hirnua, huutaa riemusta) Kuninkaastaan. 3. Ylistäkööt (haalal)he Hänen nimeään karkeloiden. Soittakoot Hänelle kiitosta (zaamar) vaskirummuilla ja kitaroilla. 4. Jahve on mielistynyt kansaansa, Hän kaunistaa nöyrät pelastuksella. 5. Iloitkoot hurskaat, laulaen Hänen kunniaansa, riemuitkoot (teruuaa=riemuhuuto) vuoteissaan. 6.Jumalan ylistys (roomaam=ylistys, korottaminen) on heidän suussaan, ja heidän kädessään on kaksiteräinen miekka,

<Ps. 150:1-6> Halleluja! Ylistäkää (haalal) Jumalaa Hänen pyhäkössään, ylistäkää (haalal) Hänen valtaansa avaruuksissa. 2. Ylistäkää (haalal) Häntä Hänen väkevistä teoistaan, ylistäkää (haalal) Häntä, sillä Hänen herrautensa on suuri. 3. Ylistäkää (haalal) Häntä pasuunan pauhulla, ylistäkää (haalal) Häntä harpuilla ja kitaroilla. 4. Ylistäkää (haalal) Häntä vaskirummuilla ja karkelolla, ylistäkää (haalal) Häntä kielisoittimilla ja huiluilla. 5. Ylistäkää (haalal) Häntä helisevillä kymbaaleilla, ylistäkää (haalal) Häntä kumisevilla kymbaaleilla. 6. Kaikki, joissa henki on, ylistäkää (haalal) Jahvea! Halleluja

<Jer. 31:3-4> Kaukaa ilmestyy minulle Jahve: ”Iäisellä rakkaudella Minä olen sinua rakastanut, sen tähden olen vetänyt sinua puoleeni armosta. 4.Minä rakennan sinut jälleen, ja sinä tulet rakennetuksi, neitsyt Israel. Sinä kaunistat itsesi jälleen, rumpu kädessäsi lähdet iloitsevien karkeloon.

<Jer. 31:13> Silloin neitsyt iloitsee karkelossa sekä nuorukaiset ja vanhukset yhdessä. Minä muutan heidän surunsa riemuksi, (saasoon) annan heille lohdutuksen ja ilon heidän murheensa jälkeen.

<Matt. 11:17> ’Me soitimme teille huilua, mutta ette karkeloineet. Me veisasimme itkuvirsiä, mutta ette valittaneet’.

<Luuk. 15:25> Hänen vanhempi poikansa oli pellolla. Palatessaan ja lähestyessään kotia hän kuuli laulun ja karkelon.

C. Ylistys hengellisessä sodassa

Katso Raamatusta  Joosafatin sota!

 
Leave a Reply

Designed by NattyWP Wordpress Themes.
Images by desEXign.